Caruna planerar ett omfattande nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta

PRESSMEDDELANDE

16.05.2017 kl. 09:11
Caruna fortsätter att förnya sitt elöverföringsnät i Sydvästra Finland och Satakunta. Det planerade treåriga nätförbättringsprojektet är en fortsättning på tidigare bygg- och saneringsprojekt i området. Syftet är att förbättra eldistributionens leveranssäkerhet, och i och med projektet kommer elnätets mellanspänningsledningar att bli så gott som helt och hållet vädersäkrade.

Caruna fortsätter att förnya sitt elnät och ökar leveranssäkerheten i Satakunta, Sastamala och i Sydvästra Finland, bl.a. på Kimitoön, i Koskis, Lundo, St. Mårtens, Virmo, Pemar, Salo, Sagu, Tövsala och Vemo. Det slutliga antalet områden fastställs i takt med att planeringsarbetet framskrider.

Caruna påbörjade sitt första effektiverade bygg- och saneringsprojekt på nätområdena i Sydvästra Finland och Satakunta under våren 2014. Under hösten 2015 startade Caruna ett treårigt projekt på området. Den aktuella planen för en sanering av distributionsnätet med en spänning om 20 och 0,4 kV är således en fortsättning på de tidigare saneringsprojekten på samma område, och kablage av markledningar framskrider från tätorter mot glest bebodda områden. Detta projekt som blir det tredje av sitt slag på området har ett sammanlagt värde om 50–100 miljoner euro.

”Byggarbetena har framskridit precis enligt planerna och nu kommer vi att fortsätta förnya vårt elnät. För tillfället letar vi efter lämpliga samarbetspartners som kan verkställa förbättringsprojektet. Vårt mål är att kunna säkra en tillförlitlig elförsörjning även under utmanande väderförhållanden och att försäkra oss om att vårt elnät motsvarar det moderna samhällets och våra kunders behov”, säger Tomi Yli-Kyyny verkställande direktör vid Caruna.

Arbetet börjar följande vår

På basis av en konkurrensutsättning väljer Caruna 2-4 entreprenörer som ska verkställa projektet. Beredskap inför ett omfattande avbrott hör till avtalet med entreprenörerna. På så sätt kommer Caruna att kunna säkra att det finns ett tillräckligt antal montörer tillgängliga under stormväder eller vid andra omfattande elavbrott.

”Nätförbättringsprojekten i Sydvästra Finland och Satakunta kommer att sätta igång under följande vår. Bygget koncentreras i huvudsak till att öka leveranssäkerheten för mellanspänningsnätet på glesbygden samt att förbättra luftledningarnas mekaniska skick och att förbättra elsäkerheten”, säger Timo Jutila chef för egendomsförvaltningen vid Caruna.

Caruna ökar eldistributionens tillförlitlighet på flera olika sätt. Genom att dra kablar under marken kommer man åt att minimera skador orsakade av storm och snölast på ett effektivt sätt. På lång sikt är markkablar den mest hållbara lösningen.

Därtill ökar Caruna leveranssäkerheten genom att fästa uppmärksamhet vid nätets strukturer och tekniska egenskaper. Caruna har t.ex. möjlighet att tack vare ringnät och automatisering av elnätet en möjlighet att, efter ett avbrott, snabbt kunna isolera felet och slå på elen igen på områden med ett oskadat nät.
 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon