Caruna ökar leveranssäkerheten för eldistributionen i Kristinestad

PRESSMEDDELANDE

16.10.2015 kl. 14:22
Från och med september år 2015 fram till maj år 2016 kommer elöverföringsbolaget Caruna att dra jordkablar med en sträcka på ca 60 kilometer och således utvidga elnätet med medelspänning i Kristinestad. Då luftledningarna ersätts med kablar under jorden, kommer elnätet att bli mer vädersäkert vilket betyder färre elavbrott orsakade av våldsamt väder. Projektet kommer att på ett avsevärt sätt öka leveranssäkerheten av eldistributionen för invånarna i kommunen. Projektet har en stor betydelse lokalt eftersom det sysselsätter direkt ungefär 35 personer och har ett sammanlagt värde på ca 3,6 miljoner euro.

Grävarbetena har börjat i Lålby i september och därifrån kommer arbetet att fortsätta mot Tjöck och den östra delen av centralorten. Därtill är det meningen att mot slutet av året påbörja kabelarbete i Lappfjärd, varifrån grävarbetena utvidgas mot Härkmeri. Under den här tiden kommer entreprenörerna att, längs med vägarna i dessa kommuner, använda grävmaskiner samt arbetsfordon som gräver ner kablar i kabeldiken. Grävarbetena kan därför förorsaka tillfälliga trafikanordningar på området.

Genom att dra kablar försäkrar vi oss om att eltillförseln på området fungerar

”I Kristinestad kommer vi att gräva ner ungefär 60 kilometer jordkablar som tillhör elnätet med medelspänning, därtill bygger vi 50 stycken miljövänliga parktransformatorstationer medan vi river ungefär 57 kilometer av luftledningar. Med arbetet ökar vi i snabb takt leveranssäkerheten för eldistributionen i Kristinestad och vårt elnät görs vädersäkert för sammanlagt 1500 nya kunder. Vi kommer därtill att öka elnätets automatisering så att lokaliseringar av eventuella fel och återställningen av eldistributionen under avbrott blir snabbare”, säger Joonas Hämäläinen, projektchef vid Caruna.

Projektet är en del av Carunas omfattande investeringsprogram som riktas till bolagets nätområden i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt Joensuu, Koillismaa, Lappland och Satakunta.

”Tack vare våra investeringar får våra kunder och vårt samhälle ett ännu starkare och pålitligare elnät än tidigare. Inom de närmaste åren kommer vi att satsa även på ett omfattande kablage av lågspänningsnätet,” säger Hämäläinen avslutningsvis.

Caruna samarbetar med entreprenören Relacom Finland Oy och företaget har hand om arbetena i Kristinestad.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon