Caruna ökar eldistributionens leveranssäkerhet i Överkiminge

Caruna ökar eldistributionens leveranssäkerhet i Överkiminge

Caruna förbättrar elförsörjningen för nästan två tusen kunder i området kring Överkiminge. Sammanlagt ersätts luftledningar i mellanspänningsnätet med ca 200 kilometer markkablar som förs under jorden. Via mellanspänningsnätet överförs el både för småindustrins behov och till fördelningstransformatorer i närheten av bosättning.

Caruna förbättrar elförsörjningen för nästan två tusen kunder i området kring Överkiminge. Sammanlagt ersätts luftledningar i mellanspänningsnätet med ca 200 kilometer markkablar som förs under jorden. Via mellanspänningsnätet överförs el både för småindustrins behov och till fördelningstransformatorer i närheten av bosättning.

Projektet förbättrar avsevärt elförsörjningens tillförlitlighet. Med ett värde som överskrider 10 miljoner euro har projektet en sysselsättningsgrad om 100 årsverken. Arbetena kommer att slutföras i början av år 2019.

Grävarbeten på flera håll samtidigt

Grävarbetena för att flytta ledningarna under jorden har påbörjats samtidigt på tre olika håll i maj. Arbetena framskrider samtidigt i områden kring Överkiminge längs med Hetekylän-, Joloksen-, Puolangan- och Alavuotointie och kommer enligt nuvarande uppskattningar att pågå fram till december 2018. Rivningsarbetena av det gamla luftledningarna infaller huvudsakligen mot slutet av år 2018 och början av år 2019.

“Vi drar ca 200 kilometer kablar av mellanspänningsnät under jorden och bygger ca 140 naturvänliga nätstationer. Därtill ökar vi automation i elnätet så att det går att lokalisera fel i elnätet och koppla på elen snabbare än förut efter ett avbrott,” berättar Olli Kujanperä projektchef vid Caruna.

Temporära trafikregleringar

Den lokala samarbetspartnern Efficient Network Partner Oy har hand om byggarbetena. Entreprenören kommer att köra med grävmaskiner och övriga fordon längs med de lokala vägarna för att gräva diken och föra ner markkablar under jorden, vilket kan ställvis innebära en del temporära trafikregleringar i närheten av byggplatserna.

Kabeldragningen är en del av Carunas nätförbättringsprojekt som varar i ett årtionde.

Markkabelprojektet i Överkiminge är en del av Carunas omfattande investeringar i nätområdena i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt Norra Österbotten, Lappland och Satakunta. Syftet med nätförbättringsprojektet är att Carunas elnät om hela 85 000 kilometer ska vara sanerat fram till år 2028 så att det motsvarar både kundernas och samhällets förväntningar och uppfyller kraven i lagen. Utöver att Caruna drar markkablar ökar bolaget elnätets tillförlitlighet även mha. andra tekniska lösningar och genom att vårda skogsområden i närheten av ellinjer.

Läs mer

12.06.2019
Elmarknaden arrow-right