Caruna och Posti gör underhållsgranskningar som samentreprenad – målet är en tryggare livsmiljö med hjälp av ny teknik

PRESSMEDDELANDE

17.09.2018 kl. 08:05
Brevbärarna fotograferar Carunas transformatorer och kopplingsskåp längs sina utdelningsrutter. Eventuellt underhåll sköts fortsättningsvis av proffs inom elbranschen. Piloten genomförs fr.o.m. 14.9 i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Caruna och Posti piloterar tillsammans en samentreprenad av underhållsgranskningarna av elnätet. Brevbärarna fotograferar i samband med utdelningsarbetet Carunas transformatorer och kopplingsskåp längs sina rutter med hjälp av en mobilapplikation som har utvecklats för piloten. Piloten genomförs i september i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Allt som allt finns det ungefär 600 objekt som ska fotograferas.

Samentreprenad kring datainsamling ökar tryggheten i livsmiljön

Det här första gången som två betydande samhällsaktörer i Finland använder samentreprenad för att förbättra underhållsverksamheten. Med hjälp av metoden kan Caruna i fortsättningen utvidga insamlingen av den information som fås från elnätet och på det sättet ingripa snabbare i upptäckta avvikelser. I framtiden kan också vanliga konsumenter vara med om att producera information vid sidan av företag såsom Posti. Samentreprenader kan möjliggöra allt aktivare underhållsarbete, vilket säkerställer att livsmiljön är trygg och omskött.

"Carunas uppgift i samhället är att garantera sina kunder en trygg och störningsfri eldistribution. Vid sidan av omfattande tillförlitlighetsinvesteringar i elnätet, är ett aktivt underhåll en väsentlig del av att målet uppnås. Vi följer noggrant med de verksamhetsmodeller som digitaliseringen möjliggör och väntar ivrigt på de resultat piloten ger. Datainsamling som baserar sig på samentreprenad skulle också kunna vara till nytta i vår verksamhet som betjänar kunderna och samhällets funktioner", sammanfattar Carunas affärsverksamhetsexpert Mika Suomi.

Postis utdelningsverksamhet möjliggör datatjänster på nationell nivå

Vid datainsamlingen utnyttjar Posti sitt utdelningsnät, som täcker hela landet. Ungefär 10 000 brevbärare har en smart enhet och med den datainsamlingsapplikation som utvecklats för den kan de samla in till exempel bildobservationer kring egendomsobjekt såsom el- och teleskåp och stolpar som de ser längs sina utdelningsrutter.

– I och med digitaliseringen ökar behovet av informationstjänster, och miljödata är ett av de mest intressanta områdena just nu. När man samlar in data från omgivningen i stället för att skicka en expert till området för att göra observationer, kan den information som brevbärarna i området samlar in skickas till företagen för att användas där, berättar Postis affärsverksamhetschef Tommi Pekkala.

Positiva erfarenheter av datainsamling har fåtts i och med Postis Gatudatatjänster. I tjänsten har Postis bilar försetts med kameror, där maskinseende används för att till exempel automatiskt observera skador och förhållanden i Esbos vägnät.

– Vår roll som leverantör av informationstjänster är naturlig. Med hjälp av Postis omfattande geografiska nät kan vi samla in stora mängder data i realtid från vår livsmiljö och för vår del bygga vårt samhälle så att det blir både smartare och tryggare", fortsätter Pekkala.

Förverkligandet av dataskyddet genomsyrar hela produktionen och insamlingen av data. Tekniken och anvisningarna för datainsamlingen gör det möjligt att göra miljöövervakningen helt anonym. Personuppgifter som hamnat på bild anonymiseras, dvs. de täcks över automatiskt.

Så här fungerar samentreprenaden:

1. Brevbäraren fotograferar med hjälp av en mobilapplikation Carunas transformator eller kopplingsskåp längs sin utdelningsrutt.

2. Caruna tar emot de bilder som brevbäraren skickar och beställer vid behov ändamålsenliga underhållsåtgärder till platsen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon