Caruna och Digita inleder samarbete för att förstärka 5G-nät

PRESSMEDDELANDE

17.09.2019 kl. 09:00
Caruna och Digita har kommit överens om ett samarbete där man utreder möjligheten att utnyttja markområdena vid Carunas understationer för placering av de basstationer som behövs för mobilnäten.

Eftersom 5G-mobilnäten blir allt vanligare krävs det betydligt fler nya basstationer för mobiltelefonnätet än det behövts för de tidigare generationernas tekniker. Caruna och Digita börjar utreda i vilken mån elnätets konstruktioner, till exempel understationerna, kunde fungera som placeringsplatser för de nya basstationerna. Behov av basstationsplatser ökar i framtiden också, på grund av de högre frekvenserna som näten använder och den allt växande användningen av mobiltelefonsdata.

 

Digita vill som en oberoende tillhandahållare av digital infrastruktur utveckla och erbjuda mobiltelefonoperatörer den infrastruktur de behöver för mobiltelefonnäten. Carunas elnät är existerande infrastruktur, och den underlättar och främjar också byggandet av basstationer för mobiltelefonnäten.

 

"Ett tillförlitligt elnät är en väsentlig del av ett modern digitalt samarbete, så det är naturligt för Caruna att erbjuda de möjligheter elinfrastrukturen erbjuder också för dataöverföring i mobilnäten", berättar Ville Karttunen, som är direktör för nya tjänster inom Caruna, om orsakerna till att företaget gått med i projektet.

 

I samarbetsprojektet bygger vi inte nytt elnät och det har inte effekter på elkvaliteten eller elpriset för elnätets kunder.

 

"Digita satsar i sin strategi allt mer på sin telekomverksamhet med stöd av sin nya ägare Digital Colony. Vi är mycket nöjda med det samarbete som inleds med Caruna. På det här sättet kan vi betjäna våra operatörskunder mer heltäckande och hjälpa till med att utveckla elnäten i Finland för den delen. Vi utnyttjar infrastrukturen också för att komplettera våra egna radio-, tv- och IoT-nät", berättar Digitas t.f. verkställande direktör Markus Ala-Hautala.

 

Digita ansvarar för att bygga och underhålla de nya master och utrymmen som behövs för mobilbasstationerna i Carunas elnätsfastigheter.

caruna.sharing.message_new
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon