Caruna investerar 60 miljoner euro i västra Finlands och Satakuntas elöverföringsnät

Caruna investerar 60 miljoner euro i västra Finlands och Satakuntas elöverföringsnät

Elöverföringsbolaget Caruna ökar eldistributionens tillförlitlighet genom att förbättra vädersäkerheten för Carunas elöverföringsnät på glesbygden i sydvästra Finland och Satakunta. Denna investering i mellan- och lågspänningsnätet är beräknad till 60 miljoner euro och kommer att sysselsätta sammanlagt 230 personer under de kommande tre åren.

För att utveckla och renovera eldistributionsnätet har Caruna inlett ett treårigt avtal med Eltel Networks Ab och Voimatel Ab. Nätförbättringsprojektet beräknas ta tre år och är uppdelat på ett hundratal olika arbeten. Utöver investeringar i glesbygden fokuserar Caruna även på att bygga nya distributionsnät och rusta upp nuvarande luftledningsnät i tätbebyggelser och stadsområden.

Luftledningsnäten på området ersätts i sin helhet med ett över 2 000 kilometer långt jordkabelnät. Förutom kablaget installeras hundratals transformatorer, distributionskablar samt andra tekniska komponenter som är nödvändiga för att vi ska kunna säkra våra kunder en tillförlitlig eldistribution.

"Vi investerar över hundra miljoner euro om året i det finska samhället, vilket i praktiken betyder att vi oavsett den ekonomiska situationen, år efter år, sysselsätter ett avsevärt stort antal människor. Detta omfattande ramavtal är en del av våra stora nätförbättringsprojekt på alla våra eldistributionsområden. Avtalet sysselsätter 230 personer direkt under tre år indirekt nästan dubbelt så många. Målet med våra investeringar är att garantera våra kunder en tillförlitlig elförsörjning samt att förbättra vädersäkerheten.", berättar Carunas verkställande direktör, Ari Koponen.

"Elens betydelse i det moderna samhället växer för varje dag, vilket betyder att vi måste lägga enormt mycket mer vikt på elnätets tillförlitlighet än tidigare. Vi kommer att förbättra nätet så att det fungerar också under sämsta tänkbara väderförhållanden. Genom det stora ramavtalet försäkrar vi oss om att vi har tillräckligt med resurser för vår ständigt växande investering i elnätet.", säger Timo Jutila, chef för förmögenhetsförvaltningen.

Caruna
Kommunikationen

Caruna på Facebook: https://www.facebook.com/caruna.fi
Caruna på Twitter: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna påLinkedin: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

Caruna är Finlands största elöverföringsbolag, som svarar för eldistributionen till privatkunder och företagskunder i Södra, Sydöstra och Västra Finland samt i Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter 340 personer direkt och indirekt 1 500 arbetstagare i olika delar av Finland. Caruna satsar starkt på att bygga vädersäkra nät och investerar 100 miljoner euro per år för utveckling av elnätet. Caruna ägs av Suomi Power Networks Oy, vars delägare är de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Mer information: www.caruna.fi.

Läs mer