Caruna genomför ett omfattande nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta

PRESSMEDDELANDE

11.09.2017 kl. 08:31
Caruna fortsätter att förnya sitt elöverföringsnät i Sydvästra Finland och Satakunta. På basis av en konkurrensutsättning har Caruna valt ut tre entreprenörer som kommer att genomföra projektet: Netel Oy, TLT-Group Oy och Vertek Oy. Syftet är att förnya elnätet och att öka elförsörjningens leveranssäkerhet. I och med projektet kommer elnätets stamledningar att så gott som helt och hållet bli vädersäkra.

Caruna har ingått ramavtal med ett sammanlagt värde om 100 miljoner euro tillsammans med Netel Oy, TLT-Group Oy och Vertek Oy. Avtalsperioden är tre år, men kan vid behov förlängas med ett år till. Det fleråriga projektet inkluderar flera enskilda nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta.

”Redan år 2014 satte vi igång vårt första effektiverade nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta. På lång sikt är markkablage den mest hållbara lösningen. Resultat av markkablage börjar redan synas i synnerhet på tätorter: t.ex. stormen i augusti 2016 hade omkring 30 procent mindre effekt i Satakunta i jämförelse med stormar under tidigare år,” berättar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Tack vare det pågående projektet framskrider markkablaget på området allt mer från tätorter till glesbygder. Utöver att projektet framskrider på glesbygden koncentreras en del åtgärder till att bygga ut distributionsnätet och sanera de nuvarande luftledningarna i tätorter och på stadsområden.

”Just nu sanerar ett lokalt elnät som är flera årtionden gammalt, och som därmed närmat sig slutet av sin livscykel. Vi är i färd med att verkställa uppdateringar som får elnätet att motsvara behoven hos våra kunder och samhället. Vi bygger ut nätet så att det fungerar optimalt även i framtiden, t.ex. med beaktning för elektrifieringen av trafiken och den ökade produktionen av förnybar energi. I och med att vi drar markkablar för vi nätet under jorden där det är i skydd för väder och vind,” berättar Timo Jutila chef för förmögenhetsförvaltningen vid Caruna.

Byggarbetena för två andra pågående projekt i samma storleksklass på samma område har framskridit enligt planerna och börjar närma sig sitt slut.

”Vi kommer att utnyttja det vi lärt oss i samband med de två andra projekten och fortsätter att förnya elnätet i detta följande skede av vårt nätförbättringsprojekt. Vi har behandlat respons som vi fått av våra kunder och vi kommer att i allt högre grad betona kundbelåtenhet i allt vi gör. Som en följd av denna princip vill vi även i våra val av samarbetspartners understryka speciellt arbetets kvalitet,” berättar Jutila.

Därtill är det viktigt att våra samarbetspartners har möjlighet att erbjuda oss hjälp och stöd vid avbrott så att vi under en lokal störning i elförsörjningen har tillgång till tillräckligt med montörer på området så att felen repareras snabbt.

Det följande skedet gällande nätförbättringsarbetena i Sydvästra Finland och Satakunta kommer att köra igång i form av ett planeringsarbete som påbörjas denna höst. Själva byggarbetena kommer att påbörjas under kommande vår. Caruna informerar lokalt om enskilda projekt då de påbörjas.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon