Caruna genomför ett omfattande nätförbättringsprojekt i södra Finland

PRESSMEDDELANDE

21.12.2016 kl. 16:38
Caruna förnyar sitt elnät i mellersta och västra Nyland. Målet för det treåriga projektet är att öka leveranssäkerheten för 29 000 kunder. Nätförbättringsprojektets värde uppgår till flera tiotals miljoner euro.

Caruna har ingått ramavtal med Eltel Networks, Relacom Finland och Vertek. Ramavtalen har ett sammanlagt värde på 75 miljoner euro och gäller nätförbättringsarbeten som ska öka leveranssäkerheten. Det tre år långa projektet innefattar flera olika nätförbättringsprojekt i centrala och västra Nyland. Leveranssäkerhetens tillförlitlighet ökas i huvudsak genom att dra kablar under marken där de är i skydd för väder och vind.

”Att ersätta luftledningar med jordkablar är på lång sikt den mest hållbara lösningen och effekterna syns först och främst på tätorter. Effekterna av till exempel stormen i Satakunta i augusti var i genomsnitt 30 procent mindre än effekterna av stormar under tidigare år”, säger Carunas verkställande direktör Jyrki Tammivuori.

I november år 2014 påbörjade Caruna sina första nätreparationsprojekt på sitt nätområde i södra Finland. Arbetet framskrider fortfarande enligt en angiven tidtabell och tack vare det nya projektet kommer vi nu att dra jordkablar i allt större omfattning även utanför tätorterna. Planeringsarbetet för detta projekt påbörjas i början av år 2017 och bygget påbörjas under våren samma år.

”Då det gäller samarbetspartners styrs våra val av ett kvalitetstänkande. Vi har behandlat och beaktat den respons våra kunder gett oss och som en följd kommer vi i framtiden att betona kundbelåtenhet allt mer i allt vi gör. Därtill är det viktigt att vi har samarbetspartners som kan erbjuda hjälp med att lösa problem då det uppstår avbrott, till exempel under omfattande avbrott är det viktigt att vi har tillgång till fler resurser och att elen slås på igen så snabbt som möjligt”, berättar Timo Jutila chef vid Carunas förmögenhetsförvaltning.

En del av nätförbättringsprojektet som varar över ett decennium

Projektet som genomförs i södra Finland är en del av de omfattande investeringar Caruna gör i elnätet på bolagets alla nätområden. Det här nya avtalet sysselsätter sammanlagt ungefär 250 personer årligen. Carunas olika projekt sysselsätter direkt sammanlagt omkring 2 000 personer om året på olika håll i Finland.

Syftet med det nya nätförbättringsprojektet är att slutföra renoveringen av Carunas 80 000 km långa nät före utgången av år 2028 så att det motsvarar kundernas och samhällets förväntningar och de åtstramade leveranssäkerhetskraven i den nya elmarknadslagen. Utöver att Caruna drar jordkablar förbättrar bolaget sitt nät även med andra tekniska lösningar samt genom att vårda skogsområden invid sina ellinjer.

Uppdaterad information om färdiga och pågående nätförbättringsprojekt hittar du utsatt på vår projektkarta på adressen https://www.caruna.fi/sv/projektkarta. Planeringen för projekten i södra Finland börjar i början av år 2017, varefter de läggs till projektkartan.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon