Caruna fortsätter att modernisera eldistributionsnätet i glesbygdsområden i sydvästra Finland – Netel Oy valdes som samarbetspartner

PRESSMEDDELANDE

29.04.2021 kl. 14:55
Eldistributören Caruna bygger distributionsnät i sitt nätområde i sydvästra Finland. Projektet omfattar planeringen och byggandet av nätverken samt rivningen av det gamla luftledningsnätet. Projektet börjar redan under våren, och som samarbetspartner har vi valt Netel Oy. Tillsammans kommer vi att förnya och förbättra elnätet tills sommaren 2025 inom ramen för detta avtal.

Kommuner som förnyar sina gatubelysningsnätverk och teleoperatörer som bygger fiberoptiska nät söks också aktivt som sambyggnadspartner i det nätförbättringsprojekt som nu startar.

”Elförbrukningen ökar oundvikligen överallt under de kommande åren. Vi måste nu förbereda oss för denna tillväxt, så att både hushåll och företag i alla storlekar i området kan fortsätta att fungera ostört. Även trafiken elektrifieras, vilket ju är nödvändigt för att uppnå Finlands ambitiösa koldioxidneutralitetsmål”, konstaterar Kosti Rautiainen , elnätsdirektör vid Caruna.

Under avtalsperioden på fyra år kommer 700 kilometer existerande elnät att saneras till att vara vädersäkert. Detta förbättrar avsevärt elens leveranssäkerhetsgrad i området.

”Detta avtal är viktigt och välkommet för Netel. På så sätt kan vi fortsätta det långsiktiga samarbetet med Caruna i sydvästra Finland. Detta samarbete säkerställer en ständig utveckling av den gemensamma verksamheten och garanterar vårt yrkeskunniga och engagerade team en stark arbetsstock under många år framöver. Projektet sysselsätter även ett betydande antal främst lokala samarbetspartner”, konstaterar Stefan Ljunglin, affärsdirektör på Netel.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon