Caruna förnyar sitt ledningssystem

Caruna förnyar sitt ledningssystem

Elöverföringsbolaget Caruna förnyar sin organisation och ledningsgrupp i syfte att försäkra att den år 2017 uppdaterade strategin verkställs på ett optimalt sätt. De mest centrala ändringarna gäller utvecklingen och styrningen av elnätet samt skötseln av Carunas kommunikationsverksamhet och samhällsrelationer.

Den nya ledningsgruppen är mindre än den tidigare, och med detta hoppas bolaget effektivera ledningsgruppens verksamhet. Den nyligen tillsatta ledningsgruppen blir verksam fr.o.m. idag 22.9.2017.

"Det är nu dags att köra igång det följande skedet i Carunas affärsverksamhet, vilket kräver att ledningssystemet förnyas. För att verkställa denna ändring har jag förnyat ledningsgruppen och ledningen samt slagit samman olika aktiviteter så att vår verksamhet ska bli smidigare,” berättar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny som tillträdde sin post i maj 2017.

Enheten för egendomsförvaltning och driftverksamhet slås samman till enheten för elnät. Tomi Yli-Kyyny kommer att fungera som tillfällig chef för enheten.

Harri Saukkomaa styrelseordförande vid Tekir, har på deltid tillträtt som Carunas tillfälliga direktör för kommunikation och samhällsrelationer. Saukkomaa deltar i ledningsgruppens verksamhet så länge hans uppdrag fortsätter att gälla. Carunas nuvarande kommunikationsdirektör Henna Tuominen ansvarar för kommunikationsavdelningen och Carunas chef för reglering Riikka Hirvisalo-Oja för enheten för samhällsrelationer. Båda rapporterar till Harri Saukkomaa.

Läs mer