Caruna förbättrar elnätets tillförlitlighet ytterligare - nätets automation utökas i Esbo och Grankulla

PRESSMEDDELANDE

06.07.2020 kl. 08:47
Eldistributören Caruna sanerar cirka 70 transformatorer i Esbo och Grankulla. De nya transformatorerna utrustas med fjärranvändningsanläggningar. Projektet leder till en märkbar förbättring av eldistributionens leveranssäkerhet för cirka 130 000 kunder.

Genom att öka automationen kan vi lokalisera fel i elnätet snabbare än tidigare, så att elen även kan återfås snabbare vid felsituationer. Saneringsarbeten har planerats att utföras på flera platser i Esbos och Grankullas stadsområden. Arbetsplatser kommer att finnas i bland annat Esboviken, Esbo Centrum, Mattby, Olars, Hagalund och Alberga.

Planeringen och tillståndsprocessen för saneringsprojektet påbörjades under våren 2020 och byggandet av de första objekten startar i sommar. Transformatorerna saneras under 2020-2022, och under denna period sysselsätter projektet tiotals proffs inom elbranschen. De sista byggnads-och rivningsarbetena är tänkta att slutföras innan slutet av 2022.

”Vi utvecklar elnätet i Esbo och Grankulla genom att sanera transformatorer för fjärranvändning. Objekten har valts bland föråldrade transformatorer som i huvudsak nått slutet av sin livslängd. Fjärranvändning gör det möjligt att lokalisera fel från vårt kontrollrum. Fältpersonal behöver inte köras ut för att leta efter felet, utan deras tid kan utnyttjas bättre för den faktiska reparationen av felet. På så sätt kan elen i sin helhet återställas snabbare vid en felsituation. Med dessa åtgärder kommer vi att förbättra eldistributionen till våra cirka 130 000 kunder”, berättar regionchef Joonas Hämäläinen.

Vår entreprenörspartner för planeringen och byggnaden av elnätet på dessa arbetsobjekt är N3M Power Oy Ab.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon