Caruna förbättrar eldistributionens tillförlitlighet i Kauhajoki och Storå

Caruna förbättrar eldistributionens tillförlitlighet i Kauhajoki och Storå

Caruna drar elnät under marken i skydd mot elavbrott som orsakas av väderförändringar. Eldistributionens tillförlitlighet kommer att förbättras för ca 3 800 invånare. Projektet sysselsätter direkt ca 70 personer.

Grävarbetet för jordkabelsprojektet inleddes i juni 2018 och uppskattas pågå fram till september 2019. Rivningen av det gamla elnätet schemaläggs huvudsakligen för år 2019 och början av år 2020.

"Vi kommer att gräva ner kablar för ca 330 kilometer elnät i Kauhajoki och Storå och vi kommer att bygga ca 320 miljövänliga kopplingsstationer. Vi ökar automationen i elnätet så att felpositioneringen blir snabbare och att kunderna kan vid funktionsfel återfå el snabbare än tidigare”, berättar regionchef Olli Kujanperä.

Netel Oy fungerar som entreprenörspartner på arbetsplatserna. Entreprenörens grävmaskiner och övriga fordon rör sig längs vägarna för att dra jordkablarna, vilket ställvis kan orsaka tillfälliga trafikregleringar i omgivningen runt arbetsplatserna.

Nedgrävning av elkablar är en del av ett decennielångt nätförbättringsprojekt

Jordkabelsprojektet i Kauhajoki och Storå är en del av Carunas omfattande investeringar i elnätet i nätområdena Södra, Sydvästra och Västra Finland, Norra Österbotten, Lappland och Satakunta. Nätförbättringsprojektets mål är att förbättra eldistributionens tillförlitlighet för Carunas kunder då ca 80 % av elnätets elkablar kommer att ha grävts ner fram till 2028.

Förutom att kräva ner elkablar förbättrar Caruna elnätets tillförlitlighet genom ett flertal tekniska lösningar och genom att sköta skogsområden i närheten av elledningarna.

En kundtillställning angående dragningen av jordkablar ordnas 21.2.2019 kl. 18.00 i Lauhansarvi naturturistcentrum i adressen: Lauhavuorentie 490, 64900 STORÅ

Läs mer