Caruna förbättrar avsevärt leveranssäkerheten för eldistributionen i Sydvästra Finland och Satakunta

PRESSMEDDELANDE

14.09.2015 kl. 12:09
Elöverföringsbolaget Caruna fortsätter att öka leveranssäkerheten och förbättra vädersäkerheten för sitt elnät på glesorter i Sydvästra Finland och Satakunta. Investeringarna har ett värde på 150 MEUR och arbetet sysselsätter direkt 1500 personer under de följande tre åren.

I syfte att utveckla och förbättra eldistributionsnätet har Caruna inlett ett tre års ramavtal med Eltel Networks Oy, Sallila Sähköasennus Oy, Telog Oy samt TLT-Group Oy. Elnätets reparationsarbeten verkställs under de kommande tre åren med hjälp av ungefär hundra separata projekt. Luftledningarna på området ersätts i sin helhet med över 3500 kilometer jordkablar. Utöver kabelarbetet omfattar arbetet installeringar av tusentals transformatorstationer, kabelskåp och övrig teknisk apparatur som är nödvändig för en tillförlitlig eldistribution. Som en del av ramavtalet kommer Kuusakoski Oy att fungera som Carunas samarbetspartner gällande återvinning och företaget kommer att ha hand om allt material som nedmonteras från nätet.

Utöver investeringarna på glesbygderna riktar Caruna en del av sin investeringsverksamhet till tät- och stadsorter. Detta kommer att ske genom att Caruna dels bygger ut sitt distributionsnät och dels reparerar det befintliga nätverket av luftledningar.

- Med dessa investeringar förbättrar vi i snabb takt leveranssäkerheten för vårt elnät samtidigt som 45 000 nya kunder i Sydvästra Finland och Satakunta blir inkluderade i ett vädersäkert nät. Vi ser detta omfattande ramavtal som en möjlighet att på ett avsevärt sätt kunna besvara kraven ställda i lagstiftningen för leveranssäkerheten inom utsatt tid. Ramavtalet är en viktig del av ett mer omfattande arbete vars syfte är att trygga våra kunder en mer tillförlitlig eltillförsel. Vi har som avsikt att fortsättningsvis investera 150 MEUR om året i detta omfattande arbete, säger Ari Koponen, verkställande direktör vid Caruna.

- Planeringen av projekten startar i höst medan de egentliga grävningsarbetena börjar under våren år 2016. Vi har valt investeringsmålen så att de gynnar så många kunder som möjligt. Med omfattande ramavtal har vi en möjlighet att erbjuda sysselsättning åt lokala proffs samtidigt som vi försäkrar oss om att vi själva har tillräckliga resurser med tanke på växande framtida investeringar i elnätet, avslutar Timo Jutila.

Caruna
Kommunikationsavdelningen

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon