Caruna förbättrar avsevärt leveranssäkerheten av el och elförsörjningen i Södra och Norra Österbotten samt Österbotten och Lappland

PRESSMEDDELANDE

10.03.2016 kl. 09:35
Caruna fortsätter att förbättra leveranssäkerheten och vädersäkra sitt elnät på glesbygden. I Bötom, Kauhajoki, Kiminge, Kristinestad, Kurikka, Kuusamo, Närpes, Peräseinäjoki, Posio, Pudasjärvi, Ranua, Taivalkoski, Östermark och Överkiminge framskrider planerna för projekten som ökar leveranssäkerheten. Värdet på moderniseringsarbetena uppgår till omkring 100 miljoner euro. Tack vare dessa projekt kommer Caruna att sysselsätta direkt omkring 1 000 personer under följande tre år.

I syfte att utveckla och sanera sitt elförsörjningsnät har Caruna ingått ett tre års ramavtal med Empower PN, Telog Oy och Voimatel Oy. Arbetet som ska förbättra elnätet fortsätter över tre år och är uppdelat på ca hundra projekt.

- Med våra investeringar ser vi till att vi snabbt ökar leveranssäkerheten för elförsörjningen och att vi får ett vädersäkert nät åt 30 000 kunder. Vi anser att detta breda ramavtal och de nätförbättringsprojekt som nu genomförs i och med avtalet, gör det möjligt för oss att verkställa kraven i lagen om leveranssäkerhet inom utsatt tid. Detta ramavtal är en del av en större helhet med vilken vi fortsätter våra årliga investeringar på 200 miljoner euro på alla våra nätområden i syfte att kunna garantera våra kunder en högre leveranssäkerhet av el, berättar Ari Koponen verkställande direktör vid Caruna.

- Planeringen av projekten slutförs under våren medan de egentliga grävarbetena kommer att börja under sommaren 2016. Vi har valt saneringsområdena genom att identifiera områden som gynnar våra kunder mest. Med hjälp av stora ramavtal kan vi dels erbjuda jobb åt lokala experter och dels försäkra oss om att vi har tillräckliga resurser inför växande investeringsbehov i elnätet, avslutar Koponen.

Under projektet rivs alla luftledningar på området och de ersätts med ca 30 000 km jordkablar. Utöver detta kommer vi att installera 2 500 nätstationer, parkskåp samt övrig teknisk utrustning som är nödvändig för att trygga ett leveranssäkert nät. Allt material som demonteras under reformprojektet ska återvinnas till hundra procent. Företaget Kuusakoski Oy ansvarar för fortsatt behandling av det demonterade materialet.

Utöver dessa projekt på glesbygden riktar Caruna en del av sina investeringar till att bygga ut ett nytt elförsörjningsnät och sanera luftledningar förorter och stadsområden.

Caruna
Kommunikationen

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon