Caruna Esbo Ab:s kunder får kreditering för avgifter på eldistribution

NYHETER

31.08.2015 kl. 12:00
Som kund hos Caruna Esbo Ab kommer du att få en kreditering för priset på eldistribution. Krediteringen räknas ut enligt uppskattningen för årsförbrukningen och utgör 16 procent av den årliga avgiften för eldistribution på ett visst förbrukningsställe. Krediteringen dras av summan på din följande elräkning. Som kund förutsätts du inte vidta några åtgärder.

Övervakningen av elöverföringspriset grundar sig på fyraåriga kontrollperioder och på att grunderna för prissättningen fastställs i början av varje period. Det är Energiverket som svarar för övervakningen. Övervakningsperioden 2012-2015 upphör snart. Därför granskar vi vår prissättning.

Vi har upplyst våra kunder om denna kreditering genom att skicka ut ett personligt brev till alla kunder som krediteringen berör. Vår kundbetjäning svarar gärna på frågor gällande krediteringen på tfn 0200 23300 (lna/msa) vardagar kl. 9-17.

Caruna Esbo Ab är eldistributör i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu.

Frågor och svar:

Vem är berättigad till kreditering?
Alla som är kund hos Caruna Esbo Ab och som därmed tillhör bolagets distributionsnätverk och har ett gällande avtal om elnätservice och eldistribution (enligt läget som kontrollerats 28.8.2015) blir krediterade. Även kunder som har ett avtal om helhetsleverans med Fortum Markets Oy är berättigade till en kreditering. Däremot gäller krediteringen inte anslutningar som är tillfälliga, under underhåll eller anslutningar med uppbrott just nu.

Hur räknar vi ut beloppet på krediteringen?
Krediteringen beräknas på basis av den i augusti år 2015 fastställda uppskattningen för årsförbrukningen av el och de årliga kostnaderna för elöverföring. Uppskattningen för årsförbrukningen beskriver den årliga elförbrukningen på ett visst förbrukningsställe. Uppskattningen beräknas enligt uppgifter för elkonsumtion gällande de senaste 12 månaderna. Eventuella felmarginaler jämnas ut.

Vilka avgifter gottgörs i min räkning? Hur syns krediteringen på min elräkning?
Summan som räknats ut på basis av uppskattningen för årsförbrukningen krediterar hela summan på din följande räkning. Ifall krediteringen är större än slutsumman på din räkning flyttas den resterande delen vidare till följande räkning. På din räkning ser du det totala beloppet på krediteringen utskrivet på en separat rad där det står ’Övriga avgifter och gottgörelser’. I räkningens bilaga ser du mer detaljerad information, t.ex. information om hur beloppet räknats ut och vilken procentenhet som tillämpats.

Vilket är beloppet på den kreditering jag får?
Krediteringen är lika med 16 procent på de uppskattade avgifterna för den årliga elöverföringen på ett förbrukningsställe. Som kund hos Caruna Esbo Ab ser du beloppet på krediteringen i din följande elräkning under momentet ’Övriga avgifter eller gottgörelser’.

Jag är kund hos Caruna Ab. Gäller krediteringen även mig?
Nej, krediteringen som betalas ut gäller Caruna Esbo Ab:s kunder. Caruna Ab och Caruna Esbo Ab är nu två olika bolag med separat prissättning, nätverksstruktur och utvecklingsprojekt. Således har de även en kostnadsstruktur som avviker från varandra.

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon