Caruna, Elisa, Lounea, DNA och Pemar stad samarbetar i jordledningsdragning av sina nät i Saari-området i Pemar

PRESSMEDDELANDE

20.09.2018 kl. 10:52
Eldistributionsföretaget Caruna, teleoperatörerna Elisa, Lounea och DNA samt Pemar stad förverkligar tillsammans planeringen och byggandet av el- och telenät samt gatubelysning.

Caruna ansvarade för upphandlingen där man konkurrensutsatte en gemensam entreprenör för att ansvara för byggandet av tele-, el- och gatubelysningsnätverken i Pemar Saari-utvidgningsområde, som omfattar över tjugo nya småhustomt och tio företagstomt.

Färre miljöskador och mera besparingar för kommunen​​

Samupphandlingen och sambyggandet är ett effektivt och kostnadsbesparande arbetssätt. När jordledningsdragningen utförs av en enda part kan arbetsskedena genomföras på en gång. Genom att använda en gemensam nätentreprenör kan även entreprenörens resurser fördelas mer effektivt. Vertek Oy blev vald till nätentreprenör.

”Caruna har genomfört motsvarande samupphandlingar i Sydvästra Finland även tidigare och vi är nöjda med samarbetet”, berättar Henri Vierimaa​​, projektchef vid Caruna.

Byggarbetet inleds i oktober och blir klart före slutet av 2018.

caruna.sharing.message_new
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon