Caruna deltog i övningen Jäätyvä 2019 i västra Finland

NYHETER

14.11.2019 kl. 14:27
Anställda vid Caruna deltog i den regionala övningen Jäätyvä 2019 som ordnades 6–7.11. Ett av övningsområdena var Carunas nätområde i västra Finland. Övningen ordnades av Försörjningsberedskapsorganisationen.

Det här var den tredje gången under 2019 som Caruna deltog i planeringen och i övningen av Jäätyvä. Övningstemana var bl.a. samarbete och utbyte av lägesbild med Fingrid och övriga nätbolag, myndighetssamarbete, ledning av regional reparationsverksamhet samt kommunikation under långvariga störningssituationer. I övningen orsakade en isig storm en vidspridd och långvarig störningssituation i stam- och distributionsnät.

Stormen ledde till att området blev utan el en lång tid, vilket innebar till exempel att mobiltelefoner och internet slutade fungera, att det inte fanns tillgång till bränsle och att vattentjänsterna försvårades. I området finns även flera stora företag vars verksamhet skulle påverkas märkbart av eldistributionsavbrott orsakade av en dylik storm.

Vi tackar alla som övade med oss.

Ytterligare information om övningen ges i Försörjningsberedskapscentralens meddelande https://www.se.nesa.fi/ledning-och-kommunikation-i-nyckelrollerna-i-ovningen-jaatyva-2019-i-vastra-finland/

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon