Caruna delade ut pris för goda säkerhetsprestationer idag

PRESSMEDDELANDE

30.01.2020 kl. 15:52
Carunas säkerhetspris överräcktes idag till Netel Ab, N3M Ab och Jaki-Matik Ab. I tilldelningskriterier av prisen som nu beviljades för femte gången underströk man ett tillförlitligt partnerskap och föredömliga individuella säkerhetsprestationer.

”Säkra omständigheter i arbetsplatser, identifieringen och hanteringen av risker som påverkar elsäkerheten samt yrkeskunniga anställda är avgörande faktorer i elnätsutbyggnaden. När de är i ordning slipper vi personskador och tillbud – samt störningar i eldistributionen. Våra tre partner som belönades idag har visat en utmärkt kompetens i dessa sektorer”, relaterar Kosti Rautiainen, direktör för Carunas elnätsenhet.

Det första priset gick detta år till Carunas långfristiga partner Netel Ab. Bolagets engegamang för säkerheten syns igenom organisationen. N3M Ab från Karis fick det andra priset. I motiveringen konstateras bland annat: en proffsig arbetsmyra vi har fått mycket positiv feedback på. En övergripande hantering av säkerheten, däribland projektdokumentationen, är på utmärkt nivå. Det tredje priset gavs till Jaki-Matik Ab från Nådendal.

”Attityden i Netels ledning och i synnerhet projektchef Robert Norrgårds arbete för säkerhet är prima. N3M:s arbete i sin tur är ett perfekt exempel på en attityd som förhoppningsvis inspirerar hela vårt partnernätverk. Jaki Matiks montör Janne Vähä-Mäkiläs inställning till säkerheten och hans arbete är förstklassiga”, sammanfattar Arsi Näkki, Carunas HSEQ-chef.

Målet med säkerhetsprisen är att utbyta goda säkerhetspraxisar i partnernätverket och utmana alla som arbetar med Caruna till säkerhetsarbete. Det första priset i 2019 är värt 6000 euro, det andra 2000 euro och det tredje 1000 euro. Prispengar är avsedda för verksamhet som strävar efter att bibehålla eller utveckla säkerheten.

”Vår säkerhetsverksamhet styrs framför allt av ett mål: vi vill förebygga alla olycksfall i förväg. För detta behöver vi ansträngingar av hela vårt partnernätverk. Säkerhetsutbildningen är en viktig länk i arbetet. Därför belönar vi i år också Jari Perämäki (PeiliPinta Consulting Ab) som från och med 2017 har utbildat våra underleverantörer till ett säkert elnätsarbete. Säkerhetspriset som vi delar ut årligen är en hyllning till våra partner för utvecklandet av arbetarskyddet”, berättar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon