Caruna bygger nära hemmen – mobila Invånartjänsten svarar på kundernas frågor

PRESSMEDDELANDE

05.03.2019 kl. 08:45
Caruna genomför ett omfattande förbättringsprogram för elnätet, och det är nu i ett sådant skede att det har kommit närmare hemmen. Caruna och Rainmaker sörjer tillsammans för att kunderna hela tiden ska veta hur byggandet framskrider och vilka effekter det har på invånarnas vardag.

Kundtjänsten flyttar ut på nätet och olika funktioner digitaliseras, vilket innebär färre möten ansikte mot ansikte. Nättjänstbolaget Caruna vill erbjuda möjligheter för möten och provar nu på ett helt nytt sätt att närma sig sina kunder. Caruna använder förstås också de digitala kanalerna flitigt, men nu vill man möta kunden på kundens hemmaplan.

- Vi satsar kraftigt på att utveckla tjänster och kundtjänstformer i enlighet med kundbehoven. Samtidigt som vi gör det möjligt att uträtta ärenden dygnet runt i digitala kanaler, vill vi erbjuda möten i närheten av kundernas hem, betonar Carunas kundrelationsdirektör Katriina Kalavainen.

Caruna och Rainmaker inleder ett samarbete, där Invånartjänsten närmar sig dem som bor på de områden där förbättringsprojekten görs. Kanske på överraskande ställen, men åtminstone på sådana platser där människor uträttar sina dagliga ärenden.

Carunas Invånartjänst vid en bensinstation.

Invånartjänsten är närvarande

Carunas Invånartjänst rör sig bland kunderna och berättar om hur byggandet framskrider och om Carunas tjänster just där Caruna bygger för tillfället.

- Människorna gillar att företagen möter dem och att de får diskutera ansikte mot ansikte. Det har varit inspirerande att skapa det här konceptet. Vi är väldigt gärna med i det här projektet, säger Rainmakers kreativa direktör Kim Lehtola.

Caruna Invånartjänst inleder sin verksamhet i början av mars i Österbotten och sydvästra Finland. Invånartjänstens verksamhet testas i praktiken på de här områdena och utgående från erfarenheterna fattas det beslut om fortsättning för servicemodellen. Om modellen fungerar tas Invånartjänsten i bruk i alla Carunas byggprojekt i tätortsområden.

- När byggandet flyttar närmare invånarna vill vi finnas på plats och vara lättillgängliga. En ständig förbättring av kundupplevelsen är en hjärtesak för oss och vi tror på att kundmötena är viktiga. Vi är nyfikna på kundernas respons på verksamheten, berättar Katriina Kalavainen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon