Caruna bland de bästa i världen på arbetssäkerhet

NYHETER

20.05.2016 kl. 15:18
Arbetshälsoinstitutets Noll olycksfall-forumet har tilldelat Caruna den bästa möjliga arbetssäkerhetsklassificering för år 2015. För andra året i rad står Caruna i världstoppen, dvs. i klass I för arbetssäkerhet.

Noll olycksfall-forumet beviljar årligen nivåklassdiplom för arbetssäkerhet åt företag som kontinuerligt satsat på att förbättra arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Syftet med nivåklassificeringen är att ge arbetsplatserna ett redskap med vilket det är möjligt att följa med utvecklingen av arbetssäkerhetsnivån och att uppmuntra till ännu bättre resultat i framtiden.

Vid bedömningen av företag ser man bland annat på frekvensen och graden av allvar gällande arbetsolyckor. Därtill ser man på hur arbetsolyckor undersökts och hur faror rapporterats av den egna personalen och entreprenörer som arbetar som underleverantörer för ett företag.

"Vi på Caruna har en lång tradition då det gäller uppföljningen och utvecklingen av arbetssäkerhet. Vi mäter regelbundet våra entreprenörers arbetssäkerhet och våra säkerhetsåtgärder inkluderar både den egna personalen och entreprenörernas personal”, säger Piia Häkkinen som är ansvarig chef för hälsa, säkerhet och miljöfrågor vid Caruna.

Entreprenörernas arbetssäkerhet är något vi på Caruna lyft fram som ett av de viktigaste affärsrelaterade teman. I vår företagsansvarsrapport (endast på finska och på engelska), som publicerades för första gång under våren 2016 kan du läsa mer om hur vi lyckats uppnå våra arbetssäkerhetsrelaterade målsättningar.

Nivåklassificeringen en följd av korrekt verksamhet

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för finländska arbetsplatser och har som målsättning att främja en nollvision för arbetsolyckor och att stöda fortsatt utveckling av arbetssäkerhet. Forumet har drivit verksamhet sedan år 2003 och 336 arbetsplatser hör till nätverket.

I år fick 67 företag en nivåklassificering medan 29 företag klarade av att uppnå en nivå bland världstoppen. Caruna fick sin första nivåklassificering år 2014, då vi anslöt oss och blev medlem av forumet.

"Vår verksamhet inom arbetssäkerhet begränsar sig inte till endast ett medlemskap i forumet, utan istället vill vi på långsikt upprätthålla och utveckla den goda nivån av arbetssäkerhet vi har. Nivåklassificeringen är en följd av goda och effektiva säkerhetsåtgärder och resultat,” påpekar Häkkinen.

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon