Caruna beviljades ISO 55001-certifikat för högklassig hantering av elnät

PRESSMEDDELANDE

13.09.2017 kl. 08:30
Carunas ledningssystem för hantering av nättillgångar har certifierats med det internationellt erkända ISO-55001:2014-kvalitetscertifikatet. Certifieringen är ett erkännande för hög kvalitet på Carunas underhåll och utveckling av elnätet samt driftverksamhet och bolagets andra operativa verksamhet.

"ISO 55001-certifiering kräver att ledningssystemet för hantering av tillgångar står i linje med bolagets övergripande målsättningar för affärsverksamheten och att det beaktar verksamheten som helhet. Caruna har under en begränsad tidsperiod lyckas verkställa alla nödvändiga förbättringar som certifieringen krävt. Detta har endast varit möjligt tack vare den positiva respons vi fått av dem som är involverade i verksamheten," säger Mike Cahill som har svarat för ISO 55001-processen vid certifieringsbolag Lloyd’s Register.

Certifieringen av ledningssystemet för hantering av tillgångar kompletterar Carunas ledningssystem som redan tidigare blivit beviljat ett ISO 14001:2004-certifikat för miljöledning samt ett OHSAS 18001:2007-certifikat för ledning av arbetshälsa och säkerhet.

Caruna utvecklar sitt elnät på lång sikt

"I ett nordligt land som Finland är elnätet livsviktig infrastruktur för samhället, och vi vill värna om vårt elnät på ett effektivt sätt och med beaktning för hög kvalitet. De höga kvalitetskraven för ISO 55001-standarden stöder verkställningen av vårt nätförbättringsprojekt och sporrar oss till att erbjuda en allt bättre elöverföring åt våra kunder," säger Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Caruna utvecklar och bygger ut sitt elnät mha. ett nätförbättringsprojekt som ökar elförsörjningens tillförlitlighet för Carunas kunder. Nätförbättringsprojektet som varar i ett årtionde har ett sammanlagt värde om 2 miljarder euro.

"Med de system och processer som stöds av ISO 55001 kan vi fortsätta att förbättra och effektivera våra processer vid Caruna. Vi har som målsättning att vara en förstaklassig elnätsförvaltare och att erbjuda våra kunder ett tillförlitligt och säkert elnät, vilket våra kunder även behöver. Detta är och kommer alltid att vara en prioritet för oss," säger Niall Mills, medlem av Carunas styrelse.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon