Caruna avverkar grenar längs ellinjer med hjälp av helikopter

NYHETER

06.04.2018 kl. 12:56
För att trygga en ostörd elförsörjning kommer vi att avverka växtlighet mha. helikopter längs med våra ellinjer i Esbo under perioden 12.4.2018-30.4.2018.

För att kunna trygga en ostörd elförsörjning och elsäkerhet utvecklar vi vårt elnät och ser till att underhålla det hela tiden. Att röja trädbestånd längs med ellinjerna är en viktig del av underhålls-arbetet och avverkning mha. helikopter är ett effektivt sätt att sköta underhållet under bestämda förhållanden, t.ex. då träden och grenarna ligger högt ovanför markytan.

Röjningarna mha. helikopter utförs av vår samarbetspartner Heliwest. Underhållsarbetet utförs i medelspänningsnätet längs med ledningsgator med luftledningar med en spänning om 20 kilovolt. På bilden nedan ser du en helikopter som röjer grenar längs med en typisk ledningsgata med luft-ledningar som tillhör ett medelspänningsnät.

Heliwest avverkar trädbestånd längs med medelspänningsnätet i Ranua i mars 2018.

Om röjningen inte kan utföras mha. helikopter görs det senare på något annat sätt. Växtlighet nedanför elledningarna kan t.ex. röjas från marken.

Grenar, ris och annat skräp som föds som ett resultat av röjningsarbetet är fastighetsägarens egendom. På gårdsområden och offentliga platser så som i parker samlas allt material i snygga högar. På övriga områden lämnas det orört i terrängen där ägaren kan utnyttja materialet. Vi lämnar inte röjt material på vägar, stigar, åkrar, i diken eller dikesrenar eller hängande över staket och grenar.

Under arbetet kan det hända att både helikoptrar och elmontörer rör sig i närheten av bosättningen och på närliggande tomter. Elmontörernas uppgift är att trygga säkerheten under arbetet och vid behov samla ihop röjningsmaterialet i snygga högar eller reparera ellinjerna.

För att trygga säkerheten ber vi er att hålla er på ett avstånd om minst 90 meter från helikoptern under arbetets gång. Bruk av obemannade luftfarkoster eller drönare i närheten av arbetet är förbjudet.

Underhållsarbetet kan eventuellt orsaka korta elavbrott för dem som bor på området.

Mer information:
Heliwest Oy Dick Lindholm, 040 552 2122, dick.lindholm@heliwest.fi
Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther@heliwest.fi

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon