Caruna år 2020: Vi utvecklade vårt sätt att planera, bygga och reparera elnätet för våra kunder

NYHETER

11.03.2021 kl. 11:14
Elektrifiering av samhället, ökad produktion av förnybar energi och eldriven trafik kräver ett starkt och smart elnät så att Finland når sitt mål om att bli koldioxidneutralt fram till 2035. 2020 förnyade Caruna sitt elnät långsiktigt med hänsyn till framtidens ökade elbehov.

Eldistributionens tillförlitlighet var utmärkt – det förnyade nätet förlättar felreparationer

En störningsfri eldistribution under alla förhållanden är en förutsättning för ett fungerande smart elnät. Eldistributionens leveranssäkerhetsgrad var på utmärkt nivå igen, dvs. 99,98 procent. Största antalet avbrott orsakades av stormen Aila som påverkade eltillgången för cirka 80 000 kunder i september, då strömmen var borta för cirka 20 000 kunder samtidigt.  

”År 2020 var ytterst exceptionellt. På grund av coronaviruset arbetade Carunas anställda nästan hela tiden hemifrån sedan mars. För övrigt enligt Meteorologiska institutet var det 44 stormdagar under 2020, medan de i medeltal är 27 per år. Vi har systematiskt förnyat nätverket för att vara väderbeständigt, vilket minskade antalet fel och deras längd avsevärt i jämförelse med tidigare stormar, säger Tomi Yli-Kyyny, Carunas verkställande direktör. 

Caruna piloterade även alternativa sätt att förbättra leveranssäkerheten under 2020. Fortum och Caruna utvecklade tillsammans ett ackumulatorsystem för lagring av el som förbättrar eldistributionens tillförlitlighet samt elkvaliteten i ett pilotprojekt i Ingå. Batteriet som togs i bruk i augusti är det största batteriet som är anslutet till distributionsnätet i Finland.

Kunderna väljer grönt: det finns nästan 10 000 mikroproducenter av solel

År 2020 anslöts ungefär 2 800 nya solelssystem (< 2 MVA) till Carunas elnät, varav ungefär 2500 installerades för privatkunder och ungefär 300 för företagskunder.   

I slutet av 2020 fanns det totalt ungefär 9 400 mikroproducenter av solel. I Carunas elektroniska Virtane-tjänst kan kunden konkurrensutsätta solcellerna och laddningslösningarna för elbilar samt elentreprenörerna. Virtane-tjänsten är riktad till kunderna på Carunas nätområden. 

"Ett Finland med låga koldioxidutsläpp kommer inte att realiseras utan investeringar i elnätet. När vi bygger ett smart energisystem som möter framtidens utmaningar säkerställer vi också företagskundernas konkurrenskraft och möjligheten för konsumenterna att aktivt delta i energimarknaden", säger Tomi Yli-Kyyny. 

Carunas kundantal överskred 700 000 under 2020. I slutet av året fanns det 703 (692) tusen konsumenter, kommuner och företag som kunder. Tillväxten var 1,6 %. Det tecknades 2 400 nya anslutningsavtal, varav 10 var medelspännings- och högspänningsanslutningar.  

År 2020 var Caruna-koncernens omsättning 475,3 MEUR, vilket är 1,9 procent större jämfört med föregående år. Ökningen av omsättningen berodde huvudsakligt på tillväxten av anslutningsintäkterna.  

Koncernens centrala finansiella (IFRS) och operativa nyckeltal:

MEUR eller enligt angivet 2020 2019
Omsättning 475,3 466,4
Vinst under räkenskapsperioden 35,0 28,1
Bolagsskatt 10,7 12,2
Investeringar 143,2 167,3
Kassaflöde efter investeringar 16,8 -11,9
Kunder 703 000 692 000
Nätets kablifieringsgrad, procent 59 56
Mikroproducenter av solel inom nätområdet 9 400 6 600
Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistribution per kund (SAIDI), minuter 103 79
Säkerhetsgrad av elleverans, procent 99,98 99,99

Caruna-koncernens, Caruna Networks Oy:s, Caruna Oy:s och Caruna Esbo Oy:s bokslut samt Carunas årsrapport kan läsas på bolagets webbplats. Årsrapporten omfattar även en företagsansvarsrapport i enlighet med GRI-standarderna.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon