Byggplatser nära dig -karttjänsten anger när, var och hur det händer

NYHETER

19.05.2020 kl. 10:00
På Kimitoön gräver man ner kabeln. Det innebär att gårdsplaner grävs upp här och där. För att invånarna hinner förbereda sig för arbeten genom att flytta trädgårdsmöbler och -utrustning eller om de är annars intresserade av grävarbeten, behövs aktuell information om påbörjandet och framskridandet av grävarbeten. I Carunas nya karttjänst kan invånarna följa med hur arbeten framskrider på webben och via meddelanden. Tjänsten finns tills vidare endast på finska.

Följ med på webben eller beställ automatiska uppdateringar

– Vår utmaning har varit att nå lokala kunder. Hittills har de upptäckt att arbeten inletts först när arbetsmaskiner har dykit upp på närliggande åkrar och vår underleverantör har påbörjat arbetet, säger Pauli Salo från Caruna.

Nu kan man följa med framskridandet av arbeten i omgivningen även på webben. I den nya byggarbetsplatskarttjänsten visas alla Carunas byggarbetsplatser och byggskeden på dem. När planer för olika områden blir färdiga, kan man läsa var schaktrutten går och kontrollera ungefärliga tidsplaner för olika arbetsmoment i tjänsten. Våra kunder kan även beställa e-postmeddelanden om framskridandet av arbeten på byggplatsen.

Så här använder du Byggplatser nära dig-karttjänsten

  • Skriv i din webbläsare caruna.fi/tyomaat
  • Välj din ort på kartan eller ange din adress i sökrutan
  • Öppna inforutan som ger närmare uppgifter om arbetsförloppet
Caruna driver hundratals nätverksförbättringsprojekt över hela Finland.
Caruna driver ständigt hundratals nätförbättringsprojekt runtom i Finland.

Kontakta oss om du har frågor om schaktarbeten!

Ju närmare hem man gräver, desto viktigare är det att efterarbeten för reparationen på gårdarna slutförs så snabbt som möjligt.

– Om schaktarbeten oroar, hoppas vi att invånarna skickar feedback till oss i karttjänsten. Det är lätt att bifoga ett fotografi i meddelandet och markera platsen på kartan, varefter vi skickar i vår tur exakta koordinater till underleverantören, tipsar Pauli Salo.

– Tack vare feedbacken vi får via tjänsten kan vi även snabbare reagera på eventuella utmaningar på fältet.

Vi bygger ett vädersäkert elnät, vilket menar att vi gräver ner luftledningar i skydd mot väder och vind, byter gamla stolpar till nya eller reparerar elnätet på andra fungerande sätt.

Om områdets elnät moderniseras genom att dra jordkablar, planeras projekten tillsammans med kommuner och markägare. Markägarna informeras via sms om startdatum för arbeten som påverkar dem och om olika arbetsmoment.

Vår invånartjänst åker runt i våra nätområden och tar hand om att invånarna hålls uppdaterade om schaktarbeten, tillägger Pauli Salo.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon