Blanketten för allmänna uppgifter förnyas

Blanketten för allmänna uppgifter förnyas

Caruna tar i bruk en förnyad blankett för allmänna uppgifter 26.8. Den nya tjänsten kommer att försnabba ifyllningen och behandling av blanketten. Registrera ditt företag och dess arbetare som användare till den nya tjänsten. Registrera ditt företag och dess arbetare som användare till den nya tjänsten.

Caruna tar i bruk en förnyad blankett för allmänna uppgifter 26.8. I fortsättningen bör du logga in för att kunna fylla i blanketten. Efter att du har registrerat dig som användare till tjänsten får du till ditt förfogande en färdigt ifylld blankett, antagligen personligen eller via ditt företag. Om du känner till händelsenumret fylls även förbrukningsställets information i automatiskt.

För att registreringen ska lyckas behöver du antingen ditt företags eller dina personliga bankkoder samt en giltig e-postadress och ett TUKES-nummer. Vi rekommenderar att registreringen utförs av en person vid företaget som i fortsättningen har möjlighet att hantera företagets information i elektroniska tjänster. Efter att du registrerat dig kan du tillfoga fler användare för ditt företag.

På grund av ibruktagningen av tjänsten är vår tjänst för automatiska textmedelanden ur bruk tisdagen den 25.8. och onsdagen den 26.8.

Vid ärenden som berör registrering och ibruktagning av tjänsten  hjälper vi dig på numert 0200 23222 (lna/msa).

Läs mer