Berätta vad du tänker om utvecklingen av elnätet i ditt område – vinn en elcykel!

NYHETER

26.04.2022 kl. 10:00
Vi publicerar våra nätutvecklingsplaner på vår webbplats 29.4.2022 för våra kunder kan kunna se och kommentera dem för första gången.

Vårt samhälle är i hög grad beroende av el, men dess förbrukning och produktion genomgår enorma omvälvningar. Den här förändringen, energiomställningen, försvårar vår vardag.

Fram tills nu har ström och värme producerats i jämn takt i stora produktionsanläggningar, och konsumenterna i hem, fabriker och kontor har använt det när de behövt det. Ett stort antal nya vindkraftsparker håller på att byggas i Finland och dessutom har flera företag, kommuner och privatpersoner installerat solceller på sina tak. Samtidigt har elbilar blivit vanligare och energisamfund har bildats. För att hantera förändringarna behöver vi ett starkt och smart elnät.

Vårt elnät är brett och vi utvecklar det långsiktigt med hänsyn till framtidens behov. Caruna Esbo Ab är ett stadsbolag som distribuerar ström i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. Caruna Ab distribuerar el främst i glesbygden i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt Koillismaa.

Ta chansen – vi lyssnar!

Nätbolagen har tidigare lämnat in sina nätutvecklingsplaner till Energimyndigheten och nu finns de tillgängliga för kunderna att se och kommentera för första gången. I Carunas planer berättar vi bland annat om vår syn på förändringen av vår verksamhetsmiljö, vår elnätsutvecklingsstrategi och kostnaderna för de lösningar som används vid nätbyggen.

Nu kan du titta på utvecklingsplanerna och komma med synpunkter på utvecklingen av elnätet i ditt område

Berätta för oss vad vi bör tänka på om elanvändningen i framtiden och hur vi utvecklar vårt elnät.

Du hittar utvecklingsplanerna för Caruna Ab och Caruna Esbo Ab på vår webbplats. Frågeformuläret är öppet 29.4.–29.5.2022. Vi lottar ut en elcykel (värde ca 2 000 €) bland alla personkunder som besvarar frågeformuläret. Se utlottningsregler.

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon