Återanvändning sökes för urbruktagna telekommunikationsmaster

PRESSMEDDELANDE

26.08.2019 kl. 17:10
Carunas elnät runtom i Finland omfattar över 200 nätstationer. För de äldsta nätstationerna har telekomanslutningarna byggts med hjälp av radiolänkar mellan telemasterna. Nu håller dessa radiolänkar på att förändras. Fortsättningsvis kommer anslutningarna att skötas via satelliter och mobilnät. Samtidigt blir tiotals gamla master onödiga med tanke på elnätsverksamheten.

Enligt principerna för cirkulär ekonomi erbjuds gamla master i första hand till teleoperatörer, till exempel för 4G- eller nya 5G-basstationers behov. Även övriga organisationer kan meddela om sitt intresse genom att kontakta Caruna.

Caruna förfrågar om intresse till att köpa master bland annat av alla centrala teleoperatörer. Om återanvändningsmöjligheter för master inte hittas eller om en mast står i vägen för planerade nätstationsexpansioner, kommer masterna att rivas och skickas till återvinning.

Försäljningen av master inleds hösten 2019 med master i Södra Finland och sprider sig till övriga Finland under år 2020.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon