Caruna

Artificiell intelligens effektiverar reparationer och planering av elnät

Artificiell intelligens effektiverar reparationer och planering av elnät

Hemma hos Hannu sker det korta elavbrott med ett par timmars mellanrum. Datorn startar av sig själv mitt i natten och slocknar mitt under arbetet. Det är fel i nätet och det försvårar Hannus arbete. Tänk om elavbrotten kunde förutses exakt och ingen skulle behöva vara utan el? I framtiden kan det bli verklighet tack var artificiell intelligens och analytik.

För tillfället strömmar det in information till Caruna om nästan 700 000 kunders elkonsumtion och om hurdant skick det 85 000 kilometer långa elnätet är i. Mängden information är enorm och det är ett långsamt arbete att analysera materialet och prioritera störningarna manuellt. Effektiv hantering av informationen förutsätter artificiell intelligens.

Smart prognostisering av stormar förkortar elavbrotten

Carunas mål är att utnyttja kunddata på ett smartare sätt än nu. När vi till elkonsumtionsdata från hemmen lägger till externa data såsom väder- och temperaturuppgifter, får vi snabbt exakt information om avvikande förändringar eller störningar i konsumtionen. En automatisk analys skulle snabbt lyfta upp de exceptionellt ofta förekommande elavbrotten i Hannus hem. Den skulle också ge noggrannare information om var felet finns – i det externa elnätet eller det interna nätet i hemmet. Tack vare den noggrannare informationen kunde vi genast reparera avvikande störningar och elen skulle normaliseras snabbare.

Redan nu utnyttjar vi väderprognoser och kan på det sättet förbereda oss för elavbrott som orsakas av vädret. Uppskattningarna modelleras ändå manuellt och därför är prognoserna inte lika noggranna som om man jämför med automatisk modellering av regn- och vinduppgifter. Med hjälp av automatisk modellering blir reparationsarbetena snabbare, då reparationsresurserna kan riktas effektivare. De vanligaste väderskadorna uppstår av träd som stormen fällt av snöbelastning och åska, som söndrar transformatorer.

Analytik samlas också in för nätplanering. I vårt system skapar vi ständigt modeller för hur mycket el det går åt i framtiden. Med hjälp av dem kan vi förstärka nätet på rätta platser och i rätt tid. 

Elnätet granskas hela tiden, men tänk om nätet automatiskt skulle berätta om sina bekymmer?

Carunas underhållsteam kontrollerar transformatorer och ledningar i elnätet regelbundet. I praktiken betyder det att en montör övervakar de olika delarna i nätet och gör anteckningar om dem. Informationen matas in manuellt i systemet. Övervakningen av nätets skick effektiveras hela tiden med hjälp av ny teknik och nya verksamhetsmodeller. Granskningsarbetena görs redan nu delvis med helikoptrar, som tar bilder av luftledningsnätet för att kontrollera att det till exempel inte växer träd för nära luftlinjerna. För det här syftet är drönarna framtidens teknik. Caruna har också ett pilotprojekt kring samentreprenad med Posti, där postutdelarna tar bilder på bestämda delar av nätet längs sina distributionsrutter.

Caruna har en utmaning som alla vi som använder smarttelefon kan känna igen – det kommer in så många bilder från granskningarna att man inte hinner gå igenom dem tillräckligt snabbt. I framtiden måste man kunna analysera bilderna automatiskt och föra in dem i underhållssystemet, som också prioriterar underhållsbehoven och gör upp tidtabeller för dem.  I framtiden kan vem som helst skicka bilder av nätverksdelar som behöver underhållas via appen Caruna+. Felobservationerna kunde också spelifieras och då kunde kunden få poäng för att rapportera fel. I framtiden samlar man kanske inte längre Pokomens utan Carumons!

Läs mer

12.06.2019
Elmarknaden arrow-right