År 2015 kommer Caruna att investera hela 150 miljoner i att förbättra elleveranssäkerheten för sina kunder

PRESSMEDDELANDE

28.05.2015 kl. 10:18
År 2014 investerade eldistributionsbolaget Caruna ca 100 miljoner euro i sitt elnät för att öka elleveranssäkerheten åt sina kunder och göra elnätet vädersäkert. Samma år avslutade bolaget ett omfattande projekt, som koncentrerat sig till tätorter inom Carunas nätområde, och vars mål var att knyta 100 000 nya kunder till ett vädersäkert nät. Detta mål nåddes dels genom att ersätta luftledningar på viktiga tätorter med ett säkrare jordkabelnät och dels genom att öka automatiseringen av elnätet.

Samma år startade Caruna ett flertal omfattande projekt vars syfte var att förbättra leveranssäkerhet på glesorter inom det egna nätområdet. Inledningsvis  genomförs projekten huvudsakligen genom att kabla medelspänningsnätetet på området. Det första projektet, med ett investeringsvärde på 60 miljoner, omfattade ett område i Sydvästra Finland och Satakunta och startades år 2014. Därtill inledde bolaget motsvarande avtal för följande tre år på gledbygderna i Södra Finland, Österbotten samt Koillismaa. Sammanlagt investerar Caruna 120 miljoner euro i dessa projekt som ska förbättra de lokala elnäten.

”I jämförelse med år 2012 har vi nu kunnat ansluta 100 000 nya kunder till ett vädersäkert nät, vilket är något vi kan vara nöjda över. Vi fortsätter att arbeta för att öka leveranssäkerheten för alla våra kunder på glesområden, och kommer att investera kraftigt i vårt nät under de följande åren. I år investerar vi hela 150 miljoner euro i arbetet som ska trygga ett säkert elnät. Sammanlagt sysselsätter detta 1500 personer direkt och 3300 personer indirekt. Samtidigt bygger vi ut vårt jordkabelnät med 2000 kilometer”, berättar verkställande direktör Ari Koponen vid Caruna.

”Utöver omfattande kabelarbeten och projekt har vi startat och fortsatt ett omfattande projekt att behandla skog vid ledningsgator. Inom ramarna för projektet ska 5000 kilometer skog längs medelspänningsnätets ledningsgator röjas. Området täcker Carunas hela nätområde. En investering på 10 miljoner i vår nya elstation i Kägeludden är även en stor insats. Den moderna elstationen i Kägeludden och vår investering kommer att trygga de ökade elbehoven som Länsimetro och bostadsområdena i Kägeludden och Otnäs kommer att medföra i framtiden”, kommenterar Timo Jutila, chef för förmögenhetsförvaltningen vid Caruna.

De 100 000 nya kunder som kunnat omfattas av ett vädersäkert nät är belägna på 40 olika tätorter i följande kommuner: Vihtis, Kyrkslätt, Raseborg, Esbo, Alavo, Reso, Sjundeå, Östermark, Hyvinge, Sastamala, Lundo, Grankulla, Lojo, Kauhajoki, Kurikka, Posio, Kristinestad, Kaskö, Kuusamo, Uleåborg, Pudasjärvi, Pöytis, Ulvsby, Masku, Mynämäki, Nousis, Aura, S:t Karins, Pemar, Salo, Somero, Riihimäki, Loppis, Hausjärvi och Träskända.

Caruna
Kommunikationsavdelningen

Caruna Facebook: https://www.facebook.com/caruna.fi
Caruna Twitter: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna Linkedin: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för eldistribution till 650 000 privat- och företagskunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter direkt 340 personer och indirekt sammanlagt 1500 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 100 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av Suomi Power Networks Oy, vars delägare är de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %).
Mer info: www.caruna.fi

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon