Ändringar till priser för eldistribution fr.o.m. 1.7.2018

Ändringar till priser för eldistribution fr.o.m. 1.7.2018

Caruna Ab:s eldistributionspriser stiger från och med början av juli. Förändringen påverkar faktureringen i enlighet med den enskilda kundens boendeform och energiförbrukning. I medeltal syns ändringen som en höjning på 6,5 procent av den skattebelagda slutsumman för elöverföring på kundens faktura. Eldistributionsfakturan inkluderar även elskatt som Caruna redovisar som sådan till staten. Ungefär hälften av slutsumman på kundens eldistributionsfaktura består av skatter. Alla kunder kommer att få ett brev om saken inom några vardagar beroende på postens leveransschema.

För kunder som bor i flervåningshus (med en förbrukning om 2000 kWh/år) innebär ändringen en höjning om ca 1,5 euro i månaden, medan det för dem som bor i fristående eller radhus (med en förbrukning om 5000 kWh/år) innebär en ändring om ca 3,5 euro i månaden. För dem som bor i fristående hus med eluppvärmning (med en förbrukning om 18 000 kWh/året) stiger eldistributionsfakturan med ca 7,5 euro i månaden.

Avbrott orsakade av extremt väder minskar i antal

Elmarknadslagen förutsätter att eldistributionsbolagen förbättrar sin leveranssäkerhet. I fortsättningen blir det nödvändigt för bolagen att kunna koppla på elen allt snabbare efter avbrott orsakade av storm eller tung snölast. Tidsfristen för förbättringar i elnätet fortsätter fram till år 2028. Det här ställer stora investeringskrav på bolaget eftersom det är dyrt att dra markkablar på glesbygden där avstånden är långa.

“Elförsörjningens tillförlitlighet är livsviktigt för hela det finska samhället. Vi kommer att ta hand om våra skyldigheter genom att investera kraftigt i ett bygge av ett vädersäkert nät så att vi kan trygga en störningsfri eldistribution oberoende av om kunden bor på en stadsort eller ute på glesbygden,” säger Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör vid Caruna.

Markkablar, bredare ledningsgator och bättre fjärrstyrning

Caruna har ett nät som sammanlagt omspänner en sträcka på omkring 85 000 kilometer, varav ungefär hälften går tvärs igenom skogsområden. I praktiken betyder investeringarna att luftlinjer rivs och ersätts med markkablar och att ledningsgatorna runt luftlinjer görs bredare. Då nätets fjärrstyrning förbättras kan elavbrott lokaliseras snabbare och elen åter kopplas på från en driftcentral.

Caruna-koncernen består av två separata bolag. Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Caruna Ab ansvarar för eldistributionen i Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten samt i Lappland. Caruna Esbo Ab driver verksamhet i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. För Caruna Esbo Ab:s del förblir priserna under år 2018 de samma som förut. Bolagets elnät går tvärs genom en urban miljö och är numera relativt skyddat med tanke på effekter av extrema väderfenomen.

Standardersättningarna till Carunas kunder förbättras med 20 procent

Caruna höjer ersättningar som betalas ut till kunder som lidit av utdragna elavbrott. Från och med 1.7.2018 betalar Caruna en tilläggsersättning om 20 procent utöver den lagstadgade standardersättningen. Ersättningen betalas automatiskt utan ansökning.

Mer information:

Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör, Caruna Ab
Kontakt sker via Carunas kommunikation: tfn 020 520 5500.

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för elförsörjning till 670 000 privat- och företagskunder inom Nyland, Tavasthus, Egentliga Finland, Österbotten, Södra och Norra Österbotten, Lappland och Joensuu. Vid Caruna arbetar ca 280 personer och därtill sysselsätter bolaget direkt sammanlagt 2000 arbetare inom nätförbättringsprojekt på olika håll i landet.

Läs mer