AMF, Ontario Teachers’ Pension Plan Board och KKR blir Carunas nya ägare, arbetspensionsbolaget Elo fortsätter som ägare till bolaget

PRESSMEDDELANDE

01.03.2021 kl. 18:47
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') och KKR har förvärvat en andel på 20 % i eldistributionsbolaget Caruna från First Sentier Investors (FSI). FSI äger en andel på 40 % i Caruna, och vid aktieförvärvet köper båda parterna en andel på 20 % från FSI. Precis som FSI säljer Keva, en av Carunas ursprungliga ägare, sin andel på 12,5% i Caruna till det svenska pensionsförsäkringsbolaget AMF. De ovannämnda aktietransaktionerna har erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden.

Dessutom har Ontario Teachers' och KKR undertecknat ett bindande köpeavtal om Omers andel. Även Omers tillhör Carunas ursprungliga ägare och äger en andel på 40 % i Caruna. Vid förvärvet köper båda parterna en andel på 20 % från Omers, varefter KKR och Ontario Teachers' äger 40 % av Carunas aktier. Förvärvet förväntas bekräftas under andra kvartalet 2021 efter att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhållits.

Några detaljer kring förvärvet avslöjas inte.

KKR gör investeringen genom sin kärninfrastrukturstrategi, som fokuserar på att investera i reglerade tillgångar av hög kvalitet på utvecklade OECD-marknader. Sedan 2008 har KKR placerat över 24 miljarder USD i fler än 40 infrastrukturinvesteringar. Ontario Teachers' är Kanadas största pensionsfond för en yrkeskategori. Pensionsfonden har lång erfarenhet av att investera i reglerad elöverförings- och distributionsverksamhet samt i tillgångar inom energisektorn i vidare mening. AMFs fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner och bolaget har cirka 4 miljoner kunder i Sverige. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF.

"Elektrifiering av samhållet och ökad produktion av förnybar energi är avgörande för att Finland når sitt mål om att bli koldioxidneutralt. Detta kräver ett starkt och smart elnät.
Vi är övertygade om att Caruna har utmärkta möjligheter att erbjuda sina kunder ett smart och vädersäkert elnät som bemöter den ökade energiförbrukningen och hjälper kunderna att övergå till en koldioxidsnål ekonomi. Vi har förbundit oss att satsa på Caruna för att uppnå dessa mål", säger Dale Burgess, Ontario Teachers' chef för Infrastructure & Natural Resources.

"Alla Carunas ägare är stora och väletablerade infrastrukturinvesterare med lång erfarenhet och resurser för att stöda och utveckla bolaget på lång sikt. Det är också positivt att det inhemska Elo, en av ursprungliga ägare, är Carunas ägare även i framtiden. Bolaget och dess personal fortsätter arbeta i enlighet med strategin och verksamhetsplanen", säger Matti Ruotsala, ordförande för Carunas styrelse.

Efter att de ovannämnda förvärven godkänts har bolagen följande ägarandelar i Caruna: 

KKR 40 %

Ontario Teachers' 40 %

AMF 12,5 %

Arbetspensionsbolaget Elo 7,5 %

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon