Allt tryggare elnät genom samentreprenad – Caruna och Posti fortsätter sitt samarbete

PRESSMEDDELANDE

04.06.2019 kl. 08:15
En viktig del av de tjänster Caruna erbjuder sina kunder är att sörja för att elnätet är säkert och att det repareras vid behov. Det samarbete som Caruna och Posti piloterade 2018 utvidgas sommaren 2019.

Brevbärarna levererar vid behov bild- och observationsdata för de totalt 5 000 transformatorstationer och kopplingsskåp som finns på Carunas nätområde. Med hjälp av Postis dataproduktionstjänst får Caruna färskare information om vilka behov det finns att reparera nätet och nätets säkerhet.

Fortsättning på piloten 2018

År 2018 provade Caruna och Posti på ett nytt sätt att samla in information om hurdant skick elnätet är i. Brevbärarna fotograferade och observerade skicket på transformatorstationer och kopplingsskåp längs sina utdelningsrutter. Utgående från resultaten under piloteringsperioden kunde verksamheten vidareutvecklas och bli mer omfattande.

Carunas och Postis samarbete utvidgas under sommaren, och då samlas det in information om ungefär 5 000 objekt på olika håll inom Carunas nätområde.

"Utgående från resultaten av den pilotering som vi gjorde med Caruna har vi utvecklat vår tjänst så att den motsvarar elnätsbolagens informationsbehov mer omfattande än tidigare. Vi kan bättre än tidigare försäkra oss om kvaliteten på den information som samlas in redan i den mobilapplikation som används vid datainsamlingen. Vårt mål är att skapa riksomfattande nätverk av Postis utdelare och fordon som samlar in information om sin omgivning till exempel för att effektivera hanteringen av den byggda infrastrukturen", berättar Postis affärsverksamhetschef Tommi Pekkala.

Effektivitet i övervakningen av nätets skick och säkerhet

Det är av största vikt för både distributionsnätsbolaget och bolagets kunder att försäkra sig om att nätet är säkert. I den datainsamlingsmodell som baserar sig på principen om samentreprenad uppstår klara fördelar i kartläggningen av nätets skick, snygghet och säkerhet.

"Med hjälp av den datainsamling som görs tillsammans med Posti kan vi effektivare än tidigare garantera att nätet är i skick och säkert. Vi kan snabbare än tidigare reagera på trasiga objekt eller säkerhetsbrister", sammanfattar Carunas driftchef Jarmo Ström.

Nya tekniker och verksamhetsmodeller styr förändringen

Genom att utnyttja information som samlas in av tredje parter blir övervakningen av nätet snabbare och underhållsarbetena kan riktas bättre än tidigare.

"Modern teknik såsom smarttelefoner erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för datainsamling. En bättre inblick i nätets skick ger möjlighet till ett underhåll av nätet som baserar sig på verkliga behov. Reparationsåtgärder vidtas snabbare och är mer exakta, vilket är bra för våra kunder", konstaterar Mika Suomi, som är affärsverksamhetsexpert vid Caruna.

I framtiden kommer dataproduktion och bildmaterial från tredje parter sannolikt att inte bara att vara till nytta för underhållet utan också inom andra delområden inom distributionsnätsverksamheten.

"I fortsättningen kan vi övervaka skydds- och trafikstyrningsarrangemang vid arbetsplatser till exempel med hjälp av videokameror som fästs på postbilar eller resultatet av arbetet kan kontrolleras utgående från bildmaterial som entreprenören tagit. Vi tror också att det kunde vara möjligt att utnyttja artificiell syn vid tolkningen av bildmaterialet", säger Suomi.

Intresserade kan prova på samentreprenad kring dataproduktion

"Postis tjänster för övervakningen distributionsnätsbolagens nätkomponenter är öppen för alla nätbolag att prova på. Vi uppmuntrar därför distributionsnäts- och infrabolag att prova på metoden vid övervakningen av sin infraegendom", uppmuntrar Pekkala från Posti.

Så här fungerar samentreprenaden:

1. Brevbäraren utvärderar och fotograferar med hjälp av en mobilapplikation det yttre skicket på Carunas transformatorstation eller kopplingsskåp längs sin utdelningsrutt.

2. Caruna tar emot de bilder som brevbäraren skickar och kontrollerar de observationer som gjorts vid objektet utgående från bilderna.

3. Vid behov beställer Caruna nödvändiga underhållsåtgärder till objektet.

Länk till tidigare meddelande på finska: Caruna ja Posti joukkoistavat sähköverkon kunnossapitotarkastuksen - tavoitteena turvallisempi elinympäristö uuden teknologian avulla

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon