Nya elfaktura

Nya elfaktura

FRÅN OCH MED SEPTEMBER 2017 ÄR CARUNA AB FAKTURERINGSBOLAG FÖR BODE CARUNA AB OCH CARUNA ESBO AB.

 

Vad innebär förändringen?

Eftersom Caruna har köpt faktureringstjänster av Fortum har Fortum Asiakaspalvelu Oy fungerat som fakturerande bolag för Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Vårt samarbete med Fortum upphör och i fortsättningen är det Caruna Ab som fungerar som det fakturerande bolaget för båda nätbolagen (det vill säga Caruna Ab och Caruna Esbo Ab).

Fortum Asiakaspalvelu Oy fakturerar trots allt fortsättningsvis de kunder hos Caruna som köper sin elenergi av Fortum.

Då du i höst betalar dina räkningar för elöverföring ber vi dig uppmärksamma den nya mottagaren (Caruna Ab) samt det nya kontonumret på våra fakturor. På vår faktura kommer det att finnas en påminnelse om det nya kontonumret. De kunder som betalar sina fakturor mha. direktdebitering eller e-faktura ber vi notera ett par saker till, vilka vi berättar mer om nedan.

Då förändringen sker kommer en del kunder att få sin faktura enligt en faktureringsrytm som avviker från den sedvanliga. I september ändras det fakturerande bolaget till Caruna Ab. Fortum Asiakaspalvelu Oy fakturerar för elöverföring fram till slutet av augusti. En del kunder kommer att få denna faktura direkt efter den föregående. Ifall du får denna extra faktura kan du betala den som normalt. Din faktureringsrytm återgår sedan till det normala varefter fakturorna skickas ut fyra eller sex gånger om året.

De kunder som har ett avtal om upprätthållande av en anslutning eller ett årligt elavtal med oss kommer att få sina fakturor enligt en ny faktureringsrytm. I enlighet med de allmänna nättjänstvillkoren (NTV 2014, moment 11.2) kommer vi i fortsättningen att fakturera våra kunder för elöverföring fyra gånger om året istället för en gång om året. Våra kunder kommer att informeras om ändringen med ett brev som skickas till dem per post i sommar.

Elfakturans utseende har förnyats. Fakturan har nu en redigare struktur och ett fräschare utseende. Den bekanta giroblanketten som funnits nederst på fakturan har ersatts med betalningsuppgifter.
Här kan du kolla och se hur den nya fakturan kommer att se ut > (Obs! Alla detaljer på exemplet är enbart riktgivande.)

E-FAKTURERINGSAVTALEN BÖR FÖRNYAS ELLER BEKRÄFTAS

Då det fakturerande bolaget på våra fakturor ändras kommer ändringen att påverka dina e-faktureringsavtal. Om du vill ha e-fakturor av oss måste du i och med ändringen bekräfta att du vill ha Caruna Ab:s e-fakturor i framtiden.

Vid månadsskiftet mellan augusti och september kommer din nätbank att meddela att det nu är möjligt att motta e-fakturor av Caruna Ab. Då du ser detta meddelande ska du via din nätbank bekräfta Caruna Ab:s e-fakturering så fort som möjligt ifall du vill ha e-fakturor av oss i framtiden.

Ifall du är kund hos OP behöver du inte vidta några åtgärder eftersom OP automatiskt beaktar e-fakturans ändrade mottagaruppgifter och lägger till Caruna Ab som mottagare

NUVARANDE DIREKTDEBITERINGSAVTAL UPPHÖR - VI BER DIG INGÅ ETT NYTT DIREKTDEBITERINGSAVTAL MED DIN BANK

Ifall du betalar din elöverföringsfaktura mha. direktdebitering måste du göra upp ett nytt direktdebiteringsavtal med din bank. Hos en del banker kan du göra detta per telefon, men de flesta banker kräver att du besöker ett kontor. Vi ber dig vänligen stå i kontakt med din egen bank gällande detta ärende.

Ifall du är kund hos OP behöver du inte göra ett nytt direktdebiteringsavtal eftersom OP automatiskt överför de nuvarande direktdebiteringarna till Caruna Ab i framtiden.

SÅ HÄR GÖR DU ETT NYTT DIREKTDEBITERINGSAVTAL

Då faktureringsbolaget ändras i september 2017 kommer alla nuvarande direktdebiteringsavtal att upphöra. Ifall du även i fortsättningen vill betala dina räkningar mha. direktdebitering ska du så fort som möjligt ingå ett direktdebiteringsavtal med din bank. Gör så här:

▪    Ta fram din elöverföringsfaktura skickad av Caruna Ab, då du besöker eller ringer upp din bank för att diskutera det nya direktdebiteringsavtalet. Bankens kundrådgivare får alla relevanta uppgifter som behövs för ett nytt direktdebiteringsavtal genom att läsa fakturan.  
▪    Det nya faktureringsbolaget är Caruna Ab. Be din bank göra upp ett direktdebiteringsavtal med rätt bolag. 
Banken informerar oss om ditt direktdebiteringsavtal - därmed behöver du inte själv ta kontakt med Caruna för att göra oss medvetna om det nya avtalet.