Fi
Eng
Caruna

Begär om granskning av standardersättningen

Begär om granskning av standardersättningen

Du kan skicka en granskning av standardersättningen på denna blankett. Om avbrotten var flera, skall det vara 2 timmar mellan avbrotten för att de skall anses vara skilda avbrott. Observera att standardersättningen inte nödvändigtvis syns på den faktura som kommer genast efter elavbrottet.

Numret på ditt förbrukningsställe och ditt kundnummer finns på bland annat på din elfaktura. Du kan bladdra dina fakturor på Caruna+.

Kundens uppgifter Kontrollera fälten

Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Elavbrottets uppgifter Kontrollera fälten

Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.
Tidpunkt för avbrottets början Tidpunkt för avbrottets slut
Lägg till...

Andra ärenden Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB.

Sammandrag Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel

Kom ihåg att kontrollera att uppgifterna är korrekta.