Prislistor och avtalsvillkor

Priser för elproduktion

Priser för egen elproduktion

Anslutningsavgift för produktion
Avgiften för att ansluta produktionen till elnätet bestäms från fall till fall enligt bygg- och anslutningskostnaderna, om produktionsapparaten är högst 2 MVA. I produktionsanläggningar som är större än dessa består priset av anslutningens bygg- och anslutningsavgifter samt eventuell kapacitetsreserveringsavgift för respektive område.

Nättjänstavgift för produktion
Om produktionsanläggningens nominella generatoreffekt är över 1 MVA, beräknas förbrukningsavgiften för den egna produktionen utifrån den el som man själv producerar och förbrukar (annan förbrukning än egen förbrukning i produktionen).

Mätning av produktion och förbrukning
Elöverföringsbolaget svarar för mätning av uttag och inmatning. Kunden svarar för mätning av den egna förbrukningen om produktionsanläggningens nominella effekt är högst 1 MVA. Om den nominella effekten är över 1 MVA, är det elöverföringsbolaget som svarar för mätningen.

Elskatt 
Som elproducent ska du utreda din skyldighet att betala elskatt och betala skatten för den el du producerat. Skattskyldigheten beror på produktionsanläggningens nominella effekt samt mängden av producerad el per kalenderår:

  • Produktionsanläggningar med effekt på högst 100 kVA: ingen skyldighet att betala elskatt för produktionen, oavsett om producenten förbrukar elen själv eller säljer den till nätet.
  • Produktionsanläggningar med en effekt på mer än 100 kVA och som har en årsproduktion på högst 800 000 kWh: ingen skyldighet att betala elskatt. Den årliga produktionsgränsen övervakas genoma att elproducenten själv registrerar sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen och gör årligen en skattedeklaration om den el han producerat.
  • I produktionsanläggningar med över 100 kVA:s effekt och med en årsproduktion över 800 000 kWh: skyldighet att betala elskatt och lämna normal skattadeklaration månatligen till Skatteförvaltningen oavsett om el matas in i elnätet eller inte.

Mer information på adressen www.vero.fi.