Prislistor och avtalsvillkor

Elöverföringsprodukter

Med elöverföringsprodukt eller tariff menas produkter som ett distributionsbolag debiterar för de kostnader som elöverföringen medför.

Överföringsprodukten baseras på styrkan i de smältproppar eller greppsäkringar som är i bruk samt på basen av den överföringsprodukt du valt. Överföringsprodukterna är Allmän-, Natt-, Säsong- och Effektöverföring.

Allmän överföring

Den vanligaste överföringsprodukten är Allmän överföring. Elmätaren har då ett räkneverk. Allmän överföring passar dig om du använder ganska lite el. Den används vanligtvis i höghus- och radhuslägenheter. Obs. För att förbrukningsstället ska vara berättigat till en grundavgift i enlighet med prislistan för höghus/radhus, bör anslutningen ha minst tre elmätare installerade. 

  • Allmän överföring är i allmänhet även det förmånligaste alternativet för egnahemshus samt sommarbostäder, där det inte finns eluppvärmning. Priset för allmän överföring är detsamma oberoende av tid på dygnet eller årstid.

Nattöverföring

Vid Nattöverföring tillämpas två olika priser. Därför har även elmätaren två skilda räkneverk. Under dagtid samlas förbrukningen på det ena räkneverket och nattetid på det andra.

  • Nattöverföring passar bäst för värmelagrande elvärme, som till exempel värmeackumulatorer, lagrande golvvärme och lagrande vattenburen uppvärmning. Då uppvärms bl.a. varmvattenberedaren endast nattetid. Nattöverförings pris är fördelaktigare under natten.

Säsongöverföring

Säsongöverföring passar bäst för uppvärmning med direktel, såsom elementuppvärmning, direkt golvvärme, takvärme och värmepumpar. Överväg särskilt säsongöverföring, om du kan utnyttja alternativa uppvärmningssätt under vintern.

  • Vid Säsongöverföring tillämpas två olika priser. Därför har elmätaren två avläsningsområden. Under vinterdagar samlas förbrukningen på det ena räkneverket och övriga tider på det andra.
  • Priset på säsongöverföring är förmånligare under hela sommaren (1.4.–31.10.).

Effektöverföring

Effektöverföringsprodukterna är avsedda för kunder som använder mycket el. Leveransspänningen vid överföring av mellanspänningseffekt är 20 KV. Detta förutsätter att kunden själv äger sin transformator och svarar för driften samt installationer som hänför sig till den.

  • Mätperioden för aktiv effekt är en timme. Hos Caruna Ab och Caruna Esbo Ab bestäms effektavgiften enligt månatlig toppeffekt. Effektavgiften debiteras enligt minst 40 kW:s effekt vid lågspänning och enligt minst 200 kWs effekt vid mellanspänning.
  • Avgiften för reaktiv effekt baserar sig på månatlig reaktiv effekttopp, reducerad med 20 % av mängden aktiv effekt för samma månad.

Har ditt elbehov förändrats?

Du kan förändra ditt överföringsprodukt. En förändring kan bli aktuell om du klart ändrar dina elförbrukningsvanor. Detta kan komma i fråga t.ex. om du utvidgar en byggnad eller vid renovering. Det är konstadsfri att byta överföringsprodukt en gång i ett år. Beställa ändring via denna länken.