Önskar du dig mer information?

Leveranstider

Exempel på leveranstider

Nedan ser du exempel på leveranstider för arbeten som hör till nättjänsten.

​Inkoppling till och frånkoppling från nätet - ​2 veckor
​Du har köpt en tomt och skall börja bygga. Elnätet är färdigt vid  tomtgränsen och du har en anslutning som är i kraft. Inkopplingen av anslutningen till elnätet beställs via blanketten för allmänna uppgifter, som din elentreprenör skickar till oss.

​​Återinkoppling efter betalningsfel - ​1 arbetsdag
​Du har haft obetalda räkningar och därför har din elförsäljare bett nätbolaget att avbryta elleveransen. Efter att du har skickat uppgift om betald faktura till elförsäljaren, ber elförsäljaren oss att återinkoppla elen.​

​Extra mätaravläsning på begäran av kunden - ​2 veckor
​I din bostad görs en reparation och du vill få uppgift om elförbrukningen under reparationen. Du begär en mätaravläsning av oss innan reparationen har börjat och när den är färdig.

Byte av överföringsprodukt - 2 veckor
​Du byter från Allmän överföring till Nattöverföring. Du kan beställa byte av överföringsprodukt via länken 'Förändring av elöverföringsprodukt' nere på sidan. När ändringen har gjorts, skickar vi dig en ny avtalsbekräftelse.

Hjälp med att fälla träd - ​2 veckor
​Du vill fälla ett träd som växer i närheten av elledningen. I normala fall ger vi lov till detta per telefon, men i speciellt besvärliga fall kan vår expert komma kostnadsfritt och värdera situationen.