Fler tjänster

Råd för trädfällning

Vi ger råd vid trädfällning i närheten av luftledningar

Om du vill fälla träd på vårt nätområde i närheten av luftledningar, kontakta först en lokal trädfällare. Kontaktuppgifter hittar du tex. från lokala skogsvårdsföreningar. Den yrkeskunniga trädfällaren uppskattar, hur fällningen ska utföras tryggt.

Kontakta sedan vår kundtjänst minst 1 - 2 veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad trädfällare som du själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Om det uppstår skador på nätet på grund av trädfällningen och det finns ett giltigt tillstånd, debiterar vi inte för reparationsarbetet. Om det det däremot inte funnits tillstånd, fakturerar vi kunden för uppkomna skador. Kunden ansvarar alltid för skador som orsakas byggnader.

Under normal arbetstid är vår hjälp vid trädfällning som kräver en elmontör avgiftsfri, men efter arbetstid alltid avgiftsbelagd.