Fakturering

Slutfaktura

Slutfaktura

Då avtalet upphör när du t.ex. flyttar, kommer du att få en slutfaktura, där vi anger summan för betalningen eller krediteringen.

Slutfakturan innehåller kostnaderna för din elöverföring till den dag då ditt avtal upphör. Ifall faktureringen har baserat sig på uppskattning, blir sista fakturan en utjämning mellan uppskattad förbrukning och sista uppmätta förbrukningen. Då kan det vara möjligt att du får en kreditering dvs. en återbetalning på dina avgifter.

Summan krediteras på din faktura, men om detta inte är möjligt, betalas den på ditt konto. För att vi ska kunna betala krediteringen på ditt konto, behöver du meddela ditt kontonummer till oss. Du kan meddela det till vår kundtjänst.