Caruna
Ifall du märker att ett träd fallit över linjen, vänligen anmäla detta till vår alltid öppen, avgiftsfria felanmälningsnummer 0800 1 95011. Gör icke-kritiskt felanmälan här >
Kontakta oss

Kundtjänst

Sköt dina ärenden när som helst i vår elektroniska servicekanal Caruna Plus

I Caruna Plus kan du sköta dina elärenden då det passar dig. Du kan betala dina fakturor, följa med din elförbrukning, granska och uppdatera dina kunduppgifter, kontrollera situationen för din eldistribution, samt uppdatera dina kontaktuppgifter. Caruna Plus är tillgänglig dygnet runt både via dator och som mobilapplikation.

Vi betjänar dig i chatten vardagar kl. 8-16.

Du kan även kontakta vår kundtjänst på Facebook och Twitter

Har du några frågor, kan du kontakta vår kundtjänst via en blankett

Telefontjänst för person- och företagskunder

Personkunder: 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8-18. Om du ringer från utlandet når du oss på tfn +358 (0)20 520 5994 (utrikessamtalsavgift).

Företagskunder: 0200 23424 (lna/msa) vardagar kl. 8-16. 

Felanmälningar

Vi betjänar dig dygnet runt i vär gratis felanmälningsnummer 0800 1 95011. Observera att ifall du ringer utomlands ifrån eller med ett utländsk telefonabonnemang, så kan din operator debitera skilda kostnader för samtalet.

Beställ meddelanden om elavbrott

Du kan få information om planerade och oplanerade strömavbrott via e-post eller sms direkt till din mobiltelefon. Läs mer och ta Sähkövahti i bruk.

Vanligaste frågor och svar

Vi har samlat ihop några frågor och svar att hjälpa dig.