För medier

Vi står till hands då du behöver mer information om Caruna och företagets verksamhet. Vi hjälper och rådger dig gärna i alla frågor som berör bolagets kommunikation.

Om du letar efter aktuell information om elavbrott kan du även kolla upp läget på vår karta över elavbrott.

Carunas Media Desk betjänar redaktioner vardagar kl. 9-15.

Media Desk
tfn 020 520 5500

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Leena Lehti-Stenholm
tfn  040 549 7842

Materialbanken innehåller Carunas logga och anvisningar samt bildmaterial till bruk för redaktioner.

Våra e-postadresser följer mönstret fornamn.efternamn@caruna.fi.