Fler tjänster

Kabelvisning

Kabelvisning på vårt nätområde

När du ska utföra grävningsarbeten försäkra dig om att det inte finns tidigare installerade jordkablar eller kommunalteknik på den sträcka du skall gräva. För att utreda var kablarna ligger ska du beställa en kabelvisning ca. tre dagar tidigare. Kontaktuppgifterna för ditt eget område ser du nedan och via dem kan du beställa kabelvisningen.

Område

Ta kontakt

Telefonnummer

Esbo

Esbo Stadsmätningsenhet
Ledningsdatatjänsten

09 8162 5830

Södra Finland, Kyrkslätt,
Mellersta Nyland,
Sydvästra Finland,
Satakunda, Västra Finland
och Norra Finland

www.kaivulupa.fi

0800 133 544

Joensuu

Kabelvisningar på stadens område

0800 911 055