Information till dig som bygger och information om sanering av elnätet

Information till dig som bygger och information om sanering av elnätet

Till dig som bygger

Gratulerar!

Du har alltså köpt en tomt och börjat bygga ett nytt hem. Du kanske funderar över vilka detaljer som borde beaktas när du bygger nytt. Kanske funderar du över hur du ska få el, eftersom el möjliggör en hel del som har med bygge att göra. Om du behöver el, ska du börja med att beställa en elanslutning av oss.

Vid din tomtgräns finns en kombinationscentral som ger dig el snabbt och enkelt

Kombinationscentralen har färdigt en trefas stickkontakt som du kan börja använda då du beställt en elanslutning av oss. Du borde göra din beställning på el så fort som möjligt då bygget börjar. Ju tidigare du gör din beställning, desto snabbare får du el. Obs. Kombinationscentralen fungerar också som huvudcentral, du behöver alltså inte skaffa det separat. Kom ihåg att göra avtal med den elförsäljare du väljer. 

Klicka på plustecknen nedan och läs mer om hur du ansluter till vårt nät, beställer el och vad en kombinationscentral är.

OBS. Fr.o.m. 1.5.2018 behövs inte beställas en separat huvudcentral för elanslutningar som är mindre än 3x80A och som har ett förbrukningsställe och var Caruna måste bygga ett elnät.

Caruna levererar en kombinationscentral till tomten som också fungerar som huvudcentral. Denna information är nämnt i anslutningsavtalet slutits med Caruna. Kombinationscentralen fungerar som din mätningscentral i fortsättningen. Din elentreprenör behöver inte skicka Caruna blanketten för allmänna uppgifter för att göra en mätarbeställning. Kom också ihåg att göra elförsäljningsavtal med en elförsäljare av fritt val.

Så här beställer du el

Läs mer om Caruna.

Det enklaste sättet att bli vår kund är att gå in på vår webbsida och skicka in det ifyllda formuläret som du hittar här. Du kan göra din beställning själv eller låta din elentreprenör göra det.

Det kan verka komplicerat att välja rätt eldistributionsprodukt, och därför lönar det sig att diskutera de olika alternativen med din elentreprenör. Du gör klokt i att uppskatta dina egna förbrukningsvanor i förväg. Detta hjälper din elentreprenör att välja rätt produkt och en elanslutning i rätt storlek.

Kom ihåg att du även ska göra upp ett avtal med en elförsäljare, dvs. med ett bolag du väljer själv. Detta kan din elentreprenör tyvärr inte göra istället för dig men du kan gå in på www.sahkonhinta.fi och jämföra olika elförsäljare sinsemellan.

Carunas kundtjänst hjälper

Ifall du eller din elentreprenör har frågor om din beställning, fakturering eller något annat som har att göra med eldistribution, står vår kundtjänst gärna till tjänst. Vår kundtjänst betjänar på tfn 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8—16. Du kan alltid även kontakta vår kundtjänst på vår chatt mån-fre kl. 8—16.

Då du gjort din beställning är du eldistributionskund hos oss. Vår uppgift är nu att se till att elen löper så att du kan njuta av dina vardagssysslor i ditt hem.

Information on din kombinationscentral

Vid gränsen av din tomt har vi installerat en kombinationscentral m.h.a. vilket vi kan uppfylla även framtida krav på vårt elnät. Kombinationscentralen fungerar även som huvudcentral, och därför behöver du inte skaffa en sådan separat. Inne i elskåpet finns huvudsäkringar, en elmätare, stickkontakt och huvudbrytare.

Kombinationscentralen består av delar som tillhör både Caruna och kunden. Vi ger dig en trekantsnyckel till huvudcentralen, som du även kan låsa med ett eget hänglås om du vill. Kom ihåg att försäkra dig om att ditt hänglås är anpassat till Carunas nyckelserie. Mer information om lås och låsning får du av din egen elentreprenör.

Övrigt:

  • Under elavbrott lönar det sig att kolla huvudsäkringarna i din huvudcentral.
  • Endast ett elproffs får göra ändringar till kombinationscentralens inställningar. 
  • Kombinationscentralens trefas stickkontakt gör det möjligt att t.ex. ladda en elbil tryggt och säkert.

Carunas byggplatser

En tillförlitlig eldistribution är en hörnsten för vår verksamhet

Vi utvecklar vårt nät på lång sikt, så att vi även i framtiden ska kunna besvara de krav våra kunder och samhället ställer på oss. Vi håller på med att genomföra ett nätförbättringsprojekt som varar i ett decennium, vilket innebär att vi för vårt elnät under jorden på alla våra nätområden. Under markytan är ellinjerna i skydd för väderfenomen.

Vi har nu påbörjat saneringsarbeten av vårt elnät nära ditt hem. Vi kommer att riva gamla luftledningar och ersätta dem mer markkablar under jorden. Vi kommer också att installera kombinationscentral vid gränserna till alla tomter på området, vilket du kan läsa mer om nedan.

Vi beklagar alla olägenheter som vårt saneringsarbete eventuellt medför!

Under arbetsprocessen kan det hända att det förekommer korta elavbrott, som vi meddelar dig om i förväg. Det kan även hända att vi är tvungna att ordna tillfälliga rutter längs vägar och trottoarer.

På vår karta kan du studera Carunas byggen och framtida saneringsobjekt nära dig.

Information om din kombinationscentral

Vi installerar kombinationscentralen vid gränsen till varje tomt. Med hjälp av dessa kombinationscentral kan vi sörja för att vårt elnät uppfyller även framtida krav. Inne i kombinationscentralen finns huvudsäkringar, en elmätare, stickkontakt och huvudbrytare.

Kombinationscentralen består av delar som tillhör både Caruna och kunden. Vi ger dig en trekantsnyckel till huvudcentral, som du även kan låsa med ett eget hänglås om du vill. Kom ihåg att försäkra dig om att ditt hänglås är anpassat till Carunas nyckelserie. Mer information om lås och låsning får du av din egen elentreprenör.

Övrigt:

  • Under elavbrott lönar det sig att kolla huvudsäkringarna i din huvudcentral.
  • Endast ett elproffs får göra ändringar till kombinationscentralenss inställningar.