Fi
Eng
Caruna

Gör en felanmälan

Gör en felanmälan

På denna blankett kan du göra en felanmälan om ett inte brådskande fel i elnätet som du vet om till oss. Blanketterna behandlas i regel kl. 820. Behandlingen av blanketterna tar 13 dagar.

  • Granska strömavbrottskartan innan du gör felanmälan. Om strömavbrottet syns på kartan, gör en felanmälan endast om du har noggrannare uppgifter om platsen och orsaken för elavbrottet. 

Om ditt felärende är brådskande, kan du ringa till vårt avgiftsfria nummer för felanmälan 0800 1 95011. Vi betjänar dygnet runt på detta nummer.

Om du har frågor om ersättningar, vänligen läs mer på vår webbplats.

Anmälarens information Kontrollera fälten

Valbart fält. Kundnumret hittar du på elfakturan.

Felplatsens information Kontrollera fälten

Ange en adress som är närmast felplatsen och välj exakt position på kartan.

Valbart fält. Här kan du mata in t.ex. GPS-koordinaterna för positionen.
Valbar. Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.

Information om felet Kontrollera fälten

Anmälaren ansvarar för att den givna informationen är korrekt, t.ex. granskning av säkringarna. Om felet konstateras vara i kundens anläggning, t.ex. i huvudsäkringarna, faktureras kunden för montörens kundbesök enligt prislistan för tjänster.

Annan information Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB. Bifoga en fil åt gången

Sammandrag Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel