Gör en felanmälan

Gör en felanmälan

Logga in

Genom att skriva in dig får du i bruk en färdigt ifylld blankett.

Logga in

På denna blankett kan du göra en felanmälan om ett fel i elnätet som du vet om till oss. Har du redan meddelat om saken per telefon eller det har gjorts en felanmälan redan tidigare om samma fel ska du inte använda blanketten. Granska elavbrottskartan innan du gör felanmälan.  Om elavbrottet syns på kartan, gör en felanmälan endast om du har noggrannare uppgifter om platsen och orsaken för elavbrottet. På blanketten för felanmälan kan du meddela om fel som inte är brådskande. Blanketterna behandlas i regel kl. 8-20. Behandlingen av blanketterna tar 1-3 dagar.

Om ditt felärende är brådskande, kan du ringa till vårt avgiftsfria nummer för felanmälan 0800 1 95011.

OBS! Blanketten är inte avsedd för behandling av ersättningsfrågor. Mer information om ersättningar får du via sidan Ersättningar för elavbrott och skador.

Anmälarens information Kontrollera fälten

Valbart fält. Kundnumret hittar du på elfakturan.

Felplatsens information Kontrollera fälten

Ange en adress som är närmast felplatsen och välj exakt position på kartan.

Valbart fält. Här kan du mata in t.ex. GPS-koordinaterna för positionen.
Valbar. Förbrukningsställets nummer hittar du på elfakturan.

Information om felet Kontrollera fälten

Anmälaren ansvarar för att den givna informationen är korrekt, t.ex. granskning av säkringarna. Om felet konstateras vara i kundens anläggning, t.ex. i huvudsäkringarna, faktureras kunden för montörens kundbesök enligt prislistan för tjänster.

Annan information Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB.

Sammandrag Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel