Caruna fakturering

Caruna ansvarar för fakturering av eldistribution och den elförsäljare du valt skickar dig en egen faktura för elenergi. Din elförbrukning avmäts automatiskt mha. en mätare, och därmed är dina fakturor baserade på din egentliga förbrukning.

Den som bor i fristående hus upplever, i likhet med andra stora elkonsumenter, ofta stora skillnader i slutsumman på den månatliga elfakturan, i synnerhet under vintertid då uppvärmningskostnaderna är större än under sommaren. Genom att fästa uppmärksamhet vid dina vanor kan du trots allt påverka din elförbrukning.

Caruna+ kan du titta på och betala dina fakturor 24/7.

Elfaktura består av tre delar

  • EldistributionGenom att debitera för eldistribution har nätbolag, i likhet med Caruna, möjlighet att se till att eldistributionen till kunden löper, bygga ut elnätet och sköta om dess underhåll, mäta el, erbjuda kundservice och upprätthålla en feltjänst som alltid har öppet. Vill du veta mer om vår prissättning?
  • Elenergi (försäljning). Du kan köpa din elenergi av vilken elförsäljare som helst. Om du vill kan du jämföra priser och elförsäljare för att hitta det alternativ som är lämpligast med tanke på dina behov.
  • Skatterna består av elskatt och mervärdesskatt. Mervärdesskatt betalar du på både elenergi och elöverföring. Ditt lokala elnätsbolag fakturerar skatterna samtidigt som de fakturerar för eldistributionen.

Förfallodag och antal fakturor

Din elförbrukning påverkar antalet elfakturor. Vi rekommenderar längre faktureringsintervaller för den som använder lite el, t.ex. fyra eller sex fakturor om året. För stora konsumenter (t.ex. sådana som eldar mha. el) kan det vara ett bättre alternativ att få sex eller tolv fakturor om året. Du kan när som helst ändra på antalet elfakturor. Du kan själv välja hur många fakturor du vill ha via Caruna+.

Förfallodagen på dina fakturor är alltid minst 14 dagar efter fakturans datum.

Betalning av fakturor

Personkunderna kan betala Carunas fakturor via Caruna+ som nätbanksbetalning eller andra betalningsmetoder, såsom kortbetalning. Betalningsmetoderna hittar du på Caruna+'s första sida om fakturan inte än är betald.

Behöver du mer tid att betala?

Om du inte kan betala din faktura senast på förfallodagen, du kan begära mer tid att betala fakturan på Caruna+ eller stå i kontakt med vår kundtjänst innan fakturan förfaller till betalning.

Vi kan ge dig kostnadsfri betalningstid upp till 30 dagar efter den ursprungliga förfallodagen. För betalningstid uppbärs en förseningsränta på 7 procent. Vi kan även dela upp betalningen i rater, vilket betyder att vi gör upp ett betalningsavtal som vi debiterar fem (5) euro för.

Faktureringsalternativ

E-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura som du får direkt till din egen nätbank. Den är lätt och enkel att betala eftersom du inte behöver knäppa in vare sig referens, kontonummer eller betalningssumma. I din egen nätbank kontrollerar du istället fakturan innan du godkänner den och överför den till betalning. Bekanta dig med bankens anvisningar för e-fakturering och ingå ett avtal via din egen nätbank.

Instruktion: Så här ingår du ett e-faktureringsavtal

  • Logga in på din nätbank och välj Caruna Ab bland fakturautställarna
  • Ange ditt referensnummer som identifiering för faktureringen

OmaPosti

Via den avgiftsfria OmaPosti-tjänsten får du alla Postens tjänster från ett ställe. Du kan bl.a motta och arkivera fakturorna eller betala dem via tjänsten oberoende av bank. OmaPosti funktionerar via nätet på www.oma.posti.fi och via mobilapplikation.

Faktura via e-post

Du kan välja att få din faktura per e-post. Om du vill ha din den per e-post, kontakta vår kundtjänst.

E-faktura för företag

För företag rekommenderar vi e-fakturering som fakturerings alternativ. Vi uppdaterar e-fakturans faktureringsuppgifter via TIEKEs e-faktureingsadresser. Kontrollera att ditt företag har uppdaterat faktureringsadressen på TIEKE tjänsten för att e-faktureringens ibruktagande skall löpa smidigt.

Ifall ditt företag inte ännu mottar e-fakturor fås tilläggsuppgifter om ibruktagande t.ex via TIEKEs webbplats.

Direktdebitering

Om du inte har en egen nätbank kan du avtala om direktdebitering i din egen bank. Då får du i förväg en faktura per post och banken debiterar dig automatiskt på förfallodagen. Bankerna har egna bestämmelser gällande direktdebitering och därför ska du själv ta reda på detaljerna via din bank.

Faktura per post

Om inget av alternativen ovan känns som lämpliga för dig, kan du få din faktura per post.

Betalningspåminnelser och indrivning

Vår samarbetspartner Intrum Oy tar hand om indrivning och betalningspåminnelser. Om du inte betalar din faktura på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Om du inte betalar din betalningspåminnelse heller går fakturan vidare till indrivning.

Om du har frågor gällande en betalningspåminnelse, indrivning eller ett varningsbrev gällande avbruten elleverans, står Intrum gärna till tjänst.

Intrums kundtjänst:

Tfn 09 229 118 92, vardagar kl. 7.30—20.00, lör kl. 9.00—16.00.
E-post: ryhma118@intrum.com

Om du loggar in på Mina sidor ser du att nättjänsten har öppet dygnet runt. Logga in på intrum.fi. Mha. inloggningsuppgifterna du ser på betalningspåminnelsen eller indrivningsanmälan du fått av Intrum.