Du får en faktura för elöverföring baserat på din förbrukning och enligt det faktureringsintervall du har valt. Fakturan omfattar även elskatt. Förbrukningen mäts automatiskt och du kan också följa den i Caruna+. Observera att din elförsäljare fakturerar dig separat för själva elen.

Du kan ändra fakturans betalningstid

Om du inte kan betala din faktura senast på förfallodagen, du kan begära mer tid att betala fakturan på Caruna+. Vi kan ge dig kostnadsfri betalningstid upp till 30 dagar efter den ursprungliga förfallodagen. För betalningstid uppbärs en förseningsränta på 7 procent. Vi kan även dela upp betalningen i rater, vilket betyder att vi gör upp ett betalningsavtal som vi debiterar fem (5) euro för.

Snabbare betalningar med ekologisk e-faktura

E-fakturan är en faktura som kommer i elektroniskt format till din nätbank. Du kan ta i bruk den enligt anvisningarna för din nätbank. För att kunna ta i bruk e-fakturor behöver du referensnumret från den senaste fakturan.

Du kan betala fakturan i Caruna+

Du kan betala din faktura i Caruna+ bland annat via din nätbank och med betalkort. I mobilappen kan du även betala med MobilePay och Pivo.

Hur ofta kommer fakturan?

Du kan välja hur många gånger om året du får en faktura. Om du är sparsam med elen rekommenderar vi ett längre faktureringsintervall – till exempel fyra eller sex gånger om året. Om förbrukningen är stor rekommenderar vi fakturering sex eller tolv gånger om året.

Vad består elfakturan av?

Elfakturan består av tre delar:

  1. Eldistribution. Med distributionsavgifterna ombesörjer vi eldistribution, byggande och underhåll av elnätet, elmätning, dygnet-runt-jour för störningar samt kundtjänst.
  2. Elenergi. Du kan köpa elenergin av vilken elförsäljare som helst. Du kan även konkurrensutsätta elen och välja den försäljare som passar dig bäst.
  3. Skatterna utgörs av elskatt och mervärdesskatt. Mervärdesskatt betalas på såväl elenergi som eldistribution. Eldistributionsbolaget fakturerar skatterna tillsammans med eldistributionspriset

Betalningspåminnelser och indrivning

Vår samarbetspartner Intrum tar hand om indrivning och betalningspåminnelser. Om du inte betalar din faktura på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Om du inte betalar din betalningspåminnelse heller går fakturan vidare till indrivning.

Om du har frågor gällande en betalningspåminnelse, indrivning eller ett varningsbrev gällande avbruten elleverans, står Intrum gärna till tjänst.

Intrums kundtjänst: Tfn 09 229 118 92, vardagar kl. 7.30—20.00, lör kl. 9.00—16.00. E-post: ryhma118@intrum.com

Om du loggar in på Mina sidor ser du att nättjänsten har öppet dygnet runt. Logga in på intrum.fi. Mha. inloggningsuppgifterna du ser på betalningspåminnelsen eller indrivningsanmälan du fått av Intrum.