Fyll i blanketten för allmänna uppgifter

Med blankett för allmänna uppgifter kan du anmäla om inkoppling till nätet, ändring av huvudsäkring eller anslutning av egen produktion till elnätet.

Blanketten ska lämnas in i god tid, minst två (2) veckor före det önskade datumet för koppling.

Observera, att vi kan koppla in anslutningen i nätet eller installera en ny elmätare först efter det finns ett elavtal till förbrukningsstället. Du ska med andra ord be din kund att stå i kontakt med det elförsäljningsbolag de valt för att göra upp ett elavtal.

Obs! Om förbrukningsstället har en säkring som minskas till mindre än 63A är det nödvändigt att utföra indirekt mätning.

Gå till blanketten

Gå till blanketten

Gå till blanketten

Gör så här

Registrera ditt företag som användare av nättjänsten. För att registreringen ska lyckas behöver du antingen ditt företags eller dina personliga bankkoder samt en giltig e-postadress och ett Tukes-nummer.

Efter att du registrerat dig kan du tillfoga fler användare för ditt företag.

Om du har problem, vänligen kontakta vår kundtjänst, tel. 020 520 4560 (lna/msa) vardagar kl. 9-15.

Frågor som gäller koppling av produktion till elnätet betjänar vi telefon eller du kan gicka oss ett meddelande.