Fyll i blanketten för allmänna uppgifter

Med blankett för allmänna uppgifter kan du anmäla om inkoppling till nätet, ändring av huvudsäkring eller anslutning av egen produktion till elnätet. Obs! Om förbrukningsstället har en säkring som minskas till mindre än 63A är det nödvändigt att utföra indirekt mätning.

Sida för samarbetspartners

Sida för samarbetspartners är avsett för samarbetsentreprenörer. Här hittar du regler och material gällande Carunas implementeringar, processer och nätprojekt samt kontaktuppgifter och nyheter.