Carunas e-tjänster

Caruna Sähkövahti

Beställ Caruna Sähkövahti >

Gratistjänsten Caruna Sähkövahti meddelar om avbrott per sms och e-post

Vill du få meddelanden om elavbrott även då du inte är hemma? Då ska du ta i bruk gratistjänsten Caruna Sähkövahti! Du kan beställa meddelanden om avbrott till flera mobilnummer och e-postadresser.

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott i mellanspänningsnätet. Meddelanden kan beställas som sms eller per e-post.

Det kan bli avbrott i eldistributionen pga. överraskande orsaker eller så kan ett nätförbättringsprojekt på just ditt nätområde orsaka ett temporärt planerat avbrott. I synnerhet ett överraskande avbrott kan kännas besvärligt, men lyckligtvis kan du i varje fall nu bli informerad om saken snabbt och behändigt då du tar i bruk Caruna Sähkövahti.

Ifall du har ett giltigt elnätsavtal och antingen din bostad, en sommarstuga eller någon annan fastighet på vårt nätområde, kan du ta i bruk Caruna Sähkövahti. Tjänsten finns tillgänglig så fort du gjort en beställning på tjänsten eller direkt efter att vi registrerat dig som användare av tjänsten t.ex. i samband med att du flyttat och bytt adress.

Det lönar sig att se till att dina kontaktuppgifter samt tjänstens inställningar alltid är uppdaterade i Caruna Sähkövahti. Genom att logga in på våra nättjänster kan du lätt och enkelt göra uppdateringar eller annullera din beställning. I högra hörnet på denna sidas övre kant hittar du en länk till våra nättjänster. Läs mer om hur du tar i bruk Caruna Sähkövahti under styckena som börjar med rubrikerna “Så här fungerar Caruna Sähkövahti” och “Så här beställer du vår gratistjänst Caruna Sähkövahti”.

Om du inte tagit i bruk Caruna Sähkövahti skickar vi meddelanden om planerade elavbrott till dig per post. De traditionella meddelander kommer dock att helt och hållet falla bort då du börjar beställa på Caruna Sähkövahti.

SÅ HÄR FUNGERAR CARUNA SÄHKÖVAHTI

Vi skickar dig meddelanden om avbrott i vårt mellanspänningsnät. Däremot skickar vi inte meddelanden om korta avbrott, eller sk. blinkningar.

  • Du får ditt meddelande om ett avbrott enligt det klockslag på dygnet som passar dig bäst. Meddelanden skickas antingen som sms eller per e-post, enligt det alternativ du valt.
  • Caruna Sähkövahti finns på både svenska och finska - välj själv det språk du vill ha dina meddelanden på.
  • Alla familjemedlemmar kan beställa meddelanden via Caruna Sähkövahti till sin egen mobil eller e-postadress. Då du själv är bortrest kan du installera tjänsten att skicka meddelanden t.ex. till din husvakt.
  • Du kan själv välja vilken tid om dygnet du vill ta emot meddelanden. Du kan välja att inte ta emot meddelanden t.ex. om kvällar eller nätter - då får du eventuella meddelanden istället direkt då det passar dig bäst.

Vi ber dig uppmärksamma att ifall ett planerat avbrott annulleras eller ifall tidpunkten för avbrottet ändras, skickar vi ut meddelanden om de ändrade omständigheterna endast via Caruna Sähkövahti. Liknande meddelanden per post har upphört.

Ifall elen inte slås på trots att du fått ett meddelande om att avbrottet tagit slut, kan det hända att det är fråga om ett fel i lågspänningsnätet som kopplar din bostad till vårt elöverföringsnät. I sådana fall vill vi be dig att meddela oss om felet så att vi kan påbörja reparationsarbetena. Du når oss dygnet runt på vår gratis feltjänst tfn 0800 19 50 11.

Då det gäller fel som inte är brådskande kan du fylla i en blankett om felanmälan, vilken finns på vår webbsida.

TA I BRUK CARUNA SÄHKÖVAHTI ELLER GÖR ÄNDRINGAR TILL DIN BESTÄLLNING

Du kan när som helst ta i bruk Caruna Sähkövahti

Logga in på våra nättjänster för att göra en beställning på tjänsten caruna.fi/sv/elvakt. Då du första gången besöker sidan för att registrera dig behöver du en giltig e-postadress samt ditt kundnummer och förbrukningsställets nummer, vilka du hittar på din elfaktura. Du kan registrera dig som användare även mha. dina bankkoder. Ifall du vill göra uppdateringar till dina inställningar i tjänsten kan du snabbt och enkelt göra det genom att logga in på våra elektroniska tjänster.

Om du är ny kund hos oss blir du automatiskt användare av Caruna Sähkövahti

Då du tecknat ett elavtal med oss får du automatiskt Caruna Sähkövahti. Vi skickar ett sms till det telefonnummer du givit oss där vi meddelar om att ifrågavarande telefonnummer kopplats till Caruna Sähkövahti. Ifall du inte vill ta emot meddelanden om avbrott kan du annullera tjänsten med ett sms. Noggrannare anvisningar för hur du ska gå till väga för att annullera tjänsten hittar du i textmeddelandet där vi bekräftat din beställning på Caruna Sähkövahti (att svara kostar lika mycket som ett normalt sms).