Carunas e-tjänster

Caruna Sähkövahti

Till Sähkövahti >

Vår avgiftsfria Caruna Sähkövahti meddelar om elavbrott

Vill du ha information om kommande elavbrott – även då du inte är hemma?

Vår avgiftsfria tjänst Caruna Sähkövahti skickar dig alltid ett sms eller e-postmeddelande om planerade arbeten eller oväntade situationer som orsakar elavbrott i vårt mellanspänningsnät. Därtill får du en uppskattning om hur länge det kommer att ta innan vi kan slå på elen åt dig igen.

Du kan börja använda Caruna Sähkövahti ifall du har en bostad, sommarstuga eller annan fastighet på vårt nätområde. Det enda som vi förutsätter är att du har ett giltigt nättjänstavtal. Tjänsten finns på både finska och svenska. Hela familjen kan beställa Caruna Sähkövahtis meddelanden till sin egen mobil eller e-postadress.

Så här fungerar Caruna Sähkövahti:

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden ifall det blir avbrott i vårt mellanspänningsnät. Däremot skickar tjänsten inget meddelande om vare sig korta avbrott som varar i endast någon minut eller så kallade blinkningar.

Ifall elen inte kopplas på trots att du fått ett meddelande om att avbrottet borde ha tagit slut, kan det handla om ett fel i lågspänningsnätet. Då ska du meddela oss om felet så att vi kan åtgärda det. Du når oss dygnet runt via vår gratis feltjänst på tfn 0800 1 95011. Då det gäller icke-brådskande ärenden ber vi dig fylla och skicka in en blankett om felanmälan på webben.

Genom att klicka på länken nederst på denna sida får du mer information om elavbrott och hur du ska gå till väga under elavbrott.

Här hittar du mer information om hög, mellan- och lågspänningsnätet.

Så här beställer du vår gratis tjänst Caruna Sähkövahti:

Nya kunder får automatiskt Caruna Sähkövahti

  • Då du flyttar till vårt nätområde och gör upp ett elavtal med oss får du automatiskt tillgång till vår avgiftsfria tjänst Caruna Sähkövahti. Vi skickar dig ett sms som bekräftar att det mobilnummer du givit oss blivit kopplat till Caruna Sähkövahti. Ifall du inte vill ha meddelanden om elavbrott kan du annullera tjänsten med ett sms. Närmare anvisningar för hur du annullerar tjänsten får du i det första sms-meddelandet av oss där vi bekräftar att tjänsten tagits i bruk (att svara kostar lika mycket som ett normalt sms).

Ta i bruk Caruna Sähkövahti eller ändra din nuvarande beställning

  • Du kan beställa Caruna Sähkövahti genom att logga in på Carunas elektroniska tjänster. Du kan själv välja vilken tid du vill ta emot meddelanden av oss, om du vill ha dem per sms eller e-post eller alternativ till flera mobilnummer och e-postadresser.
  • Då du registrerar dig första gången behöver du en giltig e-postadress samt ditt kundnummer och förbrukningsställets nummer vilka du hittar på din elräkning. Du kan även registrera dig med hjälp av dina bankkoder.
  • Ifall du vill ändra på din beställning ber vi dig logga in på Carunas elektroniska tjänster och göra önskade ändringar där.

Då du beställt Caruna Sähkövahti eller blivit kopplad till tjänsten automatiskt kan du genast börja använda tjänsten. Om du däremot vill avbryta din beställning kan du göra det genom att logga in på våra elektroniska tjänster.

Ärenden som gäller Caruna Sähkövahti kan du sköta på vårt kostnadsfria nummer 0800 1 97000 dygnet runt.