Elskatt och skatteklasser

Skatterna på din elfaktura består av elskatt och mervärdesskatt. Caruna fakturerar dessa skatter av dig alltid i samband med faktureringen av elöverföringen. 

Skatteklasser

Elskatt fr.o.m. 1.1.2021

Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 %)
Skatteklass 2: 0,07812 c/kWh (inkl. moms 24 %)

Ändra skatteklass

Du tillhör automatiskt skatteklass 1 ifall du inte anmält oss annat. 

Som företagskund måste du reda ut med skattemyndigheterna om ditt företag har verksamhet som berättigar till en tillhörighet till skatteklass 2.Ifall skattemyndigheterna ansett att ditt företag är berättigat till den lägre skatteklassen 2, ska du be om en skriftlig bekräftelse som du sedan skickar in till ditt nätbolag.

Industrikunder med verksamhet som är i enlighet med lagen om påförande av accis på el samt professionell växthusodling hör till skatteklass 2.

Med denna blankett kan du anmäla förändringen av skatteklassen

  • Denna blankett gäller endast för skatteklass 2, då totala förbrukningen tillhör till skatteklass 2. Fyll i blanketten >
  • Den nuvarande elförbrukningen på elförbrukningsstället tillhör i huvudsak skattelklass 2. Bakom den mätta anslutningen finns även elförbrukningen som hör till skatteklass 1 (t.ex.bostad) och denna förbrukning mäts separat med så kallad undermätning. Fyll i blanketten >