Elskatt och skatteklasser

Skatterna på din elfaktura består av elskatt och mervärdesskatt. Ditt lokala elöverföringsbolaget, likt Caruna, fakturerar dessa skatter av dig alltid i samband med faktureringen av elöverföringen. Skatternas andel av slutsumman på din elräkning är ca 30 procent.

Skatteklasser

Du tillhör automatiskt skatteklass 1 ifall du inte anmält oss annat.

Elskatt fr.o.m. 1.1.2021

Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 %)
Skatteklass 2: 0,07812 c/kWh (inkl. moms 24 %)

Ändra skatteklass

Som företagskund måste du reda ut med skattemyndigheterna om ditt företag har verksamhet som berättigar till en tillhörighet till skatteklass 2. Industrikunder med verksamhet som är i enlighet med lagen om påförande av accis på el samt professionell växthusodling hör till skatteklass 2. Ifall skattemyndigheterna ansett att ditt företag är berättigat till den lägre skatteklassen 2 ska du be om en skriftlig bekräftelse som du sedan skickar in till ditt nätbolag.